:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
 
[ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ]: มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว<-->[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 94 คน

 

  • Css
  • Css
  • Css
  • Css
  • Css
  • Css
หนังสือราชการ สพป.สร.3
  
 
ขอเชิญคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งร่วมประชุม (3)
บันทึก : 27 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (517)| กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
ขอเชิญประชุม
บันทึก : 27 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (186)| กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 (1)
บันทึก : 27 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (480)| กลุ่ม :นโยบายและแผน
:: การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560 (1)
บันทึก : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน(423)| กลุ่ม : นโยบายและแผน
:: ขยายระยเวลาในการตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัดในระบบ DMC (1)
บันทึก : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน(291)| กลุ่ม : นโยบายและแผน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สร.3
  
 
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุคร ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์2560 (1)
บันทึก : 23 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (363) | กลุ่ม :การเงินและสินทรัพย์
 
ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สพป.สุรินทร์ เขต 3 (1)
บันทึก : 16 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (1,019) | กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
โครงการสรุปเข้ม ครั้งที่ ๑๓ "๑๐๐ปี จามจุรี ร้อยความดีตามรอยพ่อ" (1)
บันทึก : 16 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (143) | กลุ่ม :ส่งเสริมการจัดการศึกษา
:: !!! สถิติการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ปี 2560
บันทึก : 15 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (2,972)| กลุ่ม : บริหารงานบุคคล
:: คู่มือ แบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ (1)
บันทึก : 15 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (957)| กลุ่ม : นิเทศและติดตามฯ
 
 
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.สร.3
  
 
ประกาศสอบราคาจัดจ้างต่อเติมอาคาร ฯ สพป.สุรินทร์ เขต 3
บันทึก : 29 พฤศจิกายน 2559 อ่าน (573) |โดย : นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 โรงเรียนบ้านสระทอง
บันทึก : 21 พฤศจิกายน 2559 อ่าน (487) |โดย : นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
 
ประกาศประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.102/26 ขนาด 6 ห้อง โรงเรียนบ้านตาเบา
บันทึก : 21 พฤศจิกายน 2559 อ่าน (407) |โดย : นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
:: ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสังข์ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29
บันทึก : 17 พฤศจิกายน 2559 | โดย: นายนภปภน กฤติยาวรรค์
:: ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสังข์ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29
บันทึก : 17 พฤศจิกายน 2559 | โดย: นายนภปภน กฤติยาวรรค์
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  
 
โรงเรียนบ้านลังโกม ประกาศยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการประเมินเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
บันทึก : 13 ตุลาคม 2559 อ่าน (1203) |โดย : จิรัฐยา สังข์โกมล
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครู ( ตำแหน่งครูวิกฤต ) โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา
บันทึก : 21 กันยายน 2559 อ่าน (1183) |โดย : นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง
 
ประกาศโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูขั้นวิกฤต
บันทึก : 19 กันยายน 2559 อ่าน (703) |โดย : อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
:: ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนบ้านตาพราม
บันทึก : 10 กันยายน 2559 | โดย: นายวชิรา พาเจริญ
:: แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูจ้างรายเดือนตำแหน่งครูวิกฤต รร.บ้านภูมินิยมพัฒนา
บันทึก : 08 กันยายน 2559 | โดย: ยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง
 
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  
 
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที4
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (89) โดย: จิรัฐยา สังข์โกมล
 
พจนานุกรมฝรั่ง อังกฤษ-ไทย คำอ่านเป็นอักษรตัวโฟเนติกส์สากล พร้อมคำอ่านไทย คำแปลเป็นไทย มีตัวอย่างประโยค
อ่าน (99) โดย: นายวิจารณ์ สุวรรณมณี
:: การแจกลูกสะกดคำในภาษาอังกฤษ พื้นฐานการอ่านออก เขียนได้ด้วยตนเองSpelling,Reading and Semi-Family Word
:: พื้นฐานการอ่านออกเสียงคำศัพท์อังกฤษให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ เพื่ออ่านคำอ่านตัวโฟเนติกส์
:: รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง Food and Drink
 
 
  
 
นางสาวอมรรัตน์ เสาวรัจ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 
 
 
มุมสำหรับสมาชิก
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนสมาชิก
ดาวน์โหลดทั่วไป
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)
มุมความรู้
 
10 คณะยอดฮิต แอดมิชชั่น 58 [1568]
คลายข้อสงสัยในการสมัครสอบ GAT/PAT [1091]
50 วิธีช่วยครูเอาชนะโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน [1389]
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล [1194]

ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 
 
บรรยากาศสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
0 ภาพ 208 เข้าชม 0 ความเห็น
รับมอบทุนการศึกษา รร.บ้านสกล
0 ภาพ 486 เข้าชม 0 ความเห็น
ประเมินเขตสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
0 ภาพ 415 เข้าชม 0 ความเห็น
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
0 ภาพ 601 เข้าชม 0 ความเห็น
 
 
ข่าวแวดวงการศึกษาไทย
 
ข่าวการศึกษา