:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
 
[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 01 กุมภาพันธ์ 2559 ]: แจ้งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
ผู้มาเยือนลำดับที่

กำลังออนไลน์ 33 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 2 )
 

  • Css
  • Css
  • Css
  • Css
หนังสือราชการ สพป.สร.3
  
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สวรรคต (1)
บันทึก : 27 ตุลาคม 2559 | อ่าน (404)| กลุ่ม :อำนวยการ
 
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ การเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 (1)
บันทึก : 26 ตุลาคม 2559 | อ่าน (381)| กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ VDO Conference (2)
บันทึก : 26 ตุลาคม 2559 | อ่าน (937)| กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
การตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อหนังสือ การ์ตูนวิทยาศาสตร์ Science Kids แก๊งป่วน ก๊วนวิทย์ (1)
บันทึก : 26 ตุลาคม 2559 | อ่าน (307)| กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
รายงานการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
บันทึก : 26 ตุลาคม 2559 | อ่าน (401)| กลุ่ม :ส่งเสริมการจัดการศึกษา
:: คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีฯ ของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2559) (3)
บันทึก : 21 ตุลาคม 2559 | อ่าน(1,286)| กลุ่ม : บริหารงานบุคคล
:: เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (2)
บันทึก : 20 ตุลาคม 2559 | อ่าน(810)| กลุ่ม : การเงินและสินทรัพย์
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สร.3
  
 
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12 (1)
บันทึก : 26 ตุลาคม 2559 | อ่าน (98) | กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
การจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (1)
บันทึก : 26 ตุลาคม 2559 | อ่าน (140) | กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
การจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์
บันทึก : 26 ตุลาคม 2559 | อ่าน (74) | กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมการจัดซื้อจัดจ้าง
บันทึก : 25 ตุลาคม 2559 | อ่าน (212) | กลุ่ม :การเงินและสินทรัพย์
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (1)
บันทึก : 07 ตุลาคม 2559 | อ่าน (363) | กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
:: สำรวจข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ (2)
บันทึก : 03 ตุลาคม 2559 | อ่าน (681)| กลุ่ม : นิเทศและติดตามฯ
:: รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเดือนกันยายน 2559 (1)
บันทึก : 28 กันยายน 2559 | อ่าน (464)| กลุ่ม : อำนวยการ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  
 
โรงเรียนบ้านลังโกม ประกาศยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการประเมินเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
บันทึก : 13 ตุลาคม 2559 อ่าน (318) |โดย : จิรัฐยา สังข์โกมล
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครู ( ตำแหน่งครูวิกฤต ) โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา
บันทึก : 21 กันยายน 2559 อ่าน (522) |โดย : นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง
 
ประกาศโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูขั้นวิกฤต
บันทึก : 19 กันยายน 2559 อ่าน (308) |โดย : อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
 
ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนบ้านตาพราม
บันทึก : 10 กันยายน 2559 อ่าน (476) |โดย : นายวชิรา พาเจริญ
 
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูจ้างรายเดือนตำแหน่งครูวิกฤต รร.บ้านภูมินิยมพัฒนา
บันทึก : 08 กันยายน 2559 อ่าน (438) |โดย : ยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง
:: ประกาศโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนตำแหน่งครูขั้นวิกฤต
บันทึก : 05 กันยายน 2559 | โดย: อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
:: โรงเรียนบ้านตาพราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน
บันทึก : 02 กันยายน 2559 | โดย: นายวชิรา พาเจริญ
 
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  
 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง My food โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
อ่าน (660) โดย: นางสนธยา พ่วงงามพันธ์
 
คู่มือการจัดสอบการอ่านฯ ป.1 และคู่มือการจัดสอบ ป.3 ปีการศึกษา 2558
อ่าน (2590) โดย: ศน.เกียรติศักดิ์ สอาดยิ่ง
 
เรื่องการบริหารงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนสพป.สุรินทร์ เขต 3
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (2147) โดย: กลุ่มงานกิจการพิเศษ
 
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (1156) โดย: นางสุดา สติมั่น
 
บทคัดย่องานวิจัย เรื่องการอ่านและการเขียนคำยาก
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (1492) โดย: นางสาวเมทินี ยอดเสาดี
 
 
  
 
นางธมลวรรณ พลัง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ
 
 
 
มุมสำหรับสมาชิก
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนสมาชิก
ดาวน์โหลดทั่วไป
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)
มุมความรู้
 
10 คณะยอดฮิต แอดมิชชั่น 58 [1141]
คลายข้อสงสัยในการสมัครสอบ GAT/PAT [751]
50 วิธีช่วยครูเอาชนะโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน [986]
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล [843]

ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 
 
รับมอบคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิ Fund Isaan
0 ภาพ 569 เข้าชม 0 ความเห็น
ประชุมขับเคลื่อน 7 สิงหาประชามติ
0 ภาพ 656 เข้าชม 0 ความเห็น
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
0 ภาพ 834 เข้าชม 0 ความเห็น
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...
 
 
ข่าวแวดวงการศึกษาไทย
 
ข่าวการศึกษา