:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
 
[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 01 กุมภาพันธ์ 2559 ]: แจ้งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
ผู้มาเยือนลำดับที่

กำลังออนไลน์ 23 คน

 

  • Css
  • Css
  • Css
หนังสือราชการ สพป.สร.3
  
 
ด่วนที่สุด !!..การอบรมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งด้านการแนะแนว (1)
บันทึก : 29 มิถุนายน 2559 | อ่าน (625)| กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย (1)
บันทึก : 29 มิถุนายน 2559 | อ่าน (218)| กลุ่ม :ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ (3)
บันทึก : 29 มิถุนายน 2559 | อ่าน (290)| กลุ่ม :ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ (1)
บันทึก : 28 มิถุนายน 2559 | อ่าน (616)| กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
!!! เพิ่มเติมข้อมูลและขอเลื่อนวันจัดส่งข้อมูลของผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (4)
บันทึก : 28 มิถุนายน 2559 | อ่าน (929)| กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
:: การให้กู้ โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยุ่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12 (3)
บันทึก : 27 มิถุนายน 2559 | อ่าน(1,101)| กลุ่ม : อำนวยการ
:: การดำเนินการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS (5)
บันทึก : 23 มิถุนายน 2559 | อ่าน(2,475)| กลุ่ม : นโยบายและแผน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สร.3
  
 
ประชาสัมพันธ์การประกวด"บริหารกายหน้าเสาธง"
บันทึก : 29 มิถุนายน 2559 | อ่าน (13) | กลุ่ม :ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
!!ด่วนแจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC และข้อมูล EMIS (2)
บันทึก : 29 มิถุนายน 2559 | อ่าน (125) | กลุ่ม :นโยบายและแผน
 
การลงทะเบียนโครงการ National e-Payment ของกระทรวงการคลัง (2)
บันทึก : 27 มิถุนายน 2559 | อ่าน (429) | กลุ่ม :การเงินและสินทรัพย์
 
ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำด้านจรรยาบรรณฯ ของคุรุสภา(หลักสูตร 3 วัน) (1)
บันทึก : 23 มิถุนายน 2559 | อ่าน (364) | กลุ่ม :อำนวยการ
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้แนวใหม่สำหรับเด็กปฐมวัย (2)
บันทึก : 21 มิถุนายน 2559 | อ่าน (648) | กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
:: การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๙ (2)
บันทึก : 21 มิถุนายน 2559 | อ่าน (643)| กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
:: การพัฒนาผู้นำด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา (หลักสูตร 3 วัน) (5)
บันทึก : 17 มิถุนายน 2559 | อ่าน (640)| กลุ่ม : อำนวยการ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  
 
ประกาศโรงเรียนบ้านเสกกอง เรื่องรับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
บันทึก : 03 มิถุนายน 2559 อ่าน (986) |โดย : จิรัฐยา สังข์โกมล
 
ประกาศรายชื่อและบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
บันทึก : 22 พฤษภาคม 2559 อ่าน (865) |โดย : จิรัฐยา สังข์โกมล
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการโรงเรียนบ้านลังโกม
บันทึก : 20 พฤษภาคม 2559 อ่าน (416) |โดย : จิรัฐยา สังข์โกมล
 
โรงเรียนบ้านลังโกม ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา
บันทึก : 10 พฤษภาคม 2559 อ่าน (712) |โดย : จิรัฐยา สังข์โกมล
 
ผลการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี
บันทึก : 26 กุมภาพันธ์ 2559 อ่าน (1012) |โดย : โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี
:: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
บันทึก : 25 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย: นายยุทธภู ภูผา
:: โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
บันทึก : 23 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย: ศักดิ์ชัย พิศวงค์
 
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  
 
คู่มือการจัดสอบการอ่านฯ ป.1 และคู่มือการจัดสอบ ป.3 ปีการศึกษา 2558
อ่าน (1792) โดย: ศน.เกียรติศักดิ์ สอาดยิ่ง
 
เรื่องการบริหารงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนสพป.สุรินทร์ เขต 3
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (1558) โดย: กลุ่มงานกิจการพิเศษ
 
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (773) โดย: นางสุดา สติมั่น
 
บทคัดย่องานวิจัย เรื่องการอ่านและการเขียนคำยาก
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (991) โดย: นางสาวเมทินี ยอดเสาดี
 
 
  
 
นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต
รอง.ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 
 
 
มุมสำหรับสมาชิก
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนสมาชิก
ดาวน์โหลดทั่วไป
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)
มุมความรู้
 
10 คณะยอดฮิต แอดมิชชั่น 58 [765]
คลายข้อสงสัยในการสมัครสอบ GAT/PAT [452]
50 วิธีช่วยครูเอาชนะโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน [634]
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล [524]

ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 
 
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...
 
 
ข่าวแวดวงการศึกษาไทย
 
ข่าวการศึกษา