:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
 
[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 01 กุมภาพันธ์ 2559 ]: แจ้งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
ผู้มาเยือนลำดับที่

กำลังออนไลน์ 13 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )
 


  • Css
  • Css
หนังสือราชการ สพป.สร.3
  
 
การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค (2)
บันทึก : 30 กันยายน 2559 | อ่าน (217)| กลุ่ม :นโยบายและแผน
 
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (11)
บันทึก : 29 กันยายน 2559 | อ่าน (765)| กลุ่ม :นโยบายและแผน
 
รายงานการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
บันทึก : 29 กันยายน 2559 | อ่าน (393)| กลุ่ม :ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
ด่วน แจ้งโรงเรียนสำรวจข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (2)
บันทึก : 28 กันยายน 2559 | อ่าน (354)| กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
คำชี้แจง สอบประเมินความรู้ภาษาอังกฤษครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
บันทึก : 28 กันยายน 2559 | อ่าน (279)| กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
:: ด่วน แจ้งโรงเรียนดำเนินการแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2559 ) (2)
บันทึก : 28 กันยายน 2559 | อ่าน(468)| กลุ่ม : บริหารงานบุคคล
:: ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (1)
บันทึก : 28 กันยายน 2559 | อ่าน(434)| กลุ่ม : บริหารงานบุคคล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สร.3
  
 
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเดือนกันยายน 2559 (1)
บันทึก : 28 กันยายน 2559 | อ่าน (134) | กลุ่ม :อำนวยการ
 
สำรวจความต้องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดกลาง(121-500 คน)
บันทึก : 23 กันยายน 2559 | อ่าน (421) | กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
กำหนดการออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามจุดเน้น ครั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (6)
บันทึก : 20 กันยายน 2559 | อ่าน (1,161) | กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน (20)
บันทึก : 09 กันยายน 2559 | อ่าน (484) | กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯเดือนสิงหาคม 2559 (1)
บันทึก : 06 กันยายน 2559 | อ่าน (463) | กลุ่ม :อำนวยการ
:: กำหนดการโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาและยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (1)
บันทึก : 26 สิงหาคม 2559 | อ่าน (866)| กลุ่ม : บริหารงานบุคคล
:: โรงเรียนแกนนำจัดการศึกษาอาเซียน (1)
บันทึก : 25 สิงหาคม 2559 | อ่าน (593)| กลุ่ม : นิเทศและติดตามฯ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครู ( ตำแหน่งครูวิกฤต ) โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา
บันทึก : 21 กันยายน 2559 อ่าน (292) |โดย : นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง
 
ประกาศโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูขั้นวิกฤต
บันทึก : 19 กันยายน 2559 อ่าน (181) |โดย : อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
 
ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนบ้านตาพราม
บันทึก : 10 กันยายน 2559 อ่าน (314) |โดย : นายวชิรา พาเจริญ
 
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูจ้างรายเดือนตำแหน่งครูวิกฤต รร.บ้านภูมินิยมพัฒนา
บันทึก : 08 กันยายน 2559 อ่าน (331) |โดย : ยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง
 
ประกาศโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนตำแหน่งครูขั้นวิกฤต
บันทึก : 05 กันยายน 2559 อ่าน (437) |โดย : อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
:: โรงเรียนบ้านตาพราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน
บันทึก : 02 กันยายน 2559 | โดย: นายวชิรา พาเจริญ
:: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านลำหาด
บันทึก : 01 กันยายน 2559 | โดย: Nutchanat Sangangam
 
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  
 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง My food โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
อ่าน (532) โดย: นางสนธยา พ่วงงามพันธ์
 
คู่มือการจัดสอบการอ่านฯ ป.1 และคู่มือการจัดสอบ ป.3 ปีการศึกษา 2558
อ่าน (2424) โดย: ศน.เกียรติศักดิ์ สอาดยิ่ง
 
เรื่องการบริหารงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนสพป.สุรินทร์ เขต 3
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (2028) โดย: กลุ่มงานกิจการพิเศษ
 
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (1058) โดย: นางสุดา สติมั่น
 
บทคัดย่องานวิจัย เรื่องการอ่านและการเขียนคำยาก
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (1393) โดย: นางสาวเมทินี ยอดเสาดี
 
 
  
 
พ.จ.อ.คมกริช ทองหล่อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มนโยบายและแผน
 
 
 
มุมสำหรับสมาชิก
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนสมาชิก
ดาวน์โหลดทั่วไป
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)
มุมความรู้
 
10 คณะยอดฮิต แอดมิชชั่น 58 [1036]
คลายข้อสงสัยในการสมัครสอบ GAT/PAT [671]
50 วิธีช่วยครูเอาชนะโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน [879]
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล [758]

ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 
 
รับมอบคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิ Fund Isaan
0 ภาพ 411 เข้าชม 0 ความเห็น
ประชุมขับเคลื่อน 7 สิงหาประชามติ
0 ภาพ 498 เข้าชม 0 ความเห็น
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
0 ภาพ 694 เข้าชม 0 ความเห็น
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...
 
 
ข่าวแวดวงการศึกษาไทย
 
ข่าวการศึกษา