Profile photo of อภิชาติ โภคาพานิชย์

ให้โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว อ.ศรีณรงค์ ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย รายการโต๊ะ-เก้าอี้ ยอด 41,080 บาท  (บันทึกข้อความรายงานขอซื้อ/ใบตรวจรับ) โดยด่วนที่สุด  หากไม่ดำเนินการจะถือว่าไม่ประสงค์จะเบิกจ่ายเงินในรายการดังกล่าว

หากมีข้อสงสัย  โปรดติดต่อสอบถาม ได้ที่ 0-4455-1374 / 086-870-4464 / 087-949-9975

Profile photo of ชาญชัย กะภูทิน

ขออนุญาต แจ้งประธานเครือข่ายทุกเครือข่ายและโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดอำเภอปราสาท ทราบและถือปฏิบัติตาม(ร่าง)คำสั่งและสูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียน คัดเลือกตัวแทนอำเภอปราสาท ในวันที่ ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๕๗  เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป  ขอบคุณครับ

คำสั่งกีฬาอำเภอ             ตารางการแข่งขันกีฬสนักเรียนอำเภอปรสาท (1)

Profile photo of สุวรรณ์นี สวยรูป

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557  มีมติอนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ดังรายละเอียดไฟล์แนบ 1.ผลการอนุมัติวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

Profile photo of กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมท่องบทอาขยานค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการของ คสช. ตามที่เห็นสมควร รายละเอียดตามหนังสือแนบ หนังสือนำส่ง

เอกสารแนบ

Profile photo of กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร

นายกฤษฎากร ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศูนย์และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 9/2557 ในวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมปราสาททอง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) https://www.facebook.com/profile.php?id=100006589511023&sk=photos&collection_token=100006589511023%3A2305272732%3A69&set=a.1547396402156662.1073741830.100006589511023&type=1

 

Profile photo of นิตยา ธรรมนาม

สพป.สุรินทร์ เขต 3 กำหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี2557 ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2557  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา สพป.สร.3 ประจำปี 2557

Profile photo of อภิชาติ โภคาพานิชย์

ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ส่งเอกาสารหลักฐานการเบิกจ่าย ที่เป็นต้นฉบับ (เอกสารตัวจริง) มายัง สพป.สุรินทร์ เขต 3 โดยด่วน

รายชื่อโรงเรียนที่ต้องส่งเอกสารการเบิกจ่าย

Profile photo of อภิชาติ โภคาพานิชย์

โรงเรียนที่ส่งเอกสารหลักฐานรายการครุภัณฑ์โรงเรียนดีประจำตำบลตามรายชื่อต่อไปนี้  ให้ติดต่อมายังกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์โดยด่วน  เนื่องจากเอกสารหลักฐานยังไม่สมบูรณ์

รายชื่อโรงเรียนที่เอกสารยังไม่สมบูรณ์

Banner_LTR_1

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

บริหารการเงินและสินทรัพย์

นโยบายและแผน

นิเทศติดตามประเมินผลฯ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ตรวจสอบเงินเดือน

รหัสประจำตัวประชาชน :

(ตัวเลขเขียนติดกันไม่ต้องเว้นวรรค)

หมายเลขบัญชี :

รูปแบบ xxx-x-xxxxx-x

เดือน : พ.ศ. 1. ครูโก้ คะแนน 5 615.00
 2. เจริญราษฎร์วิทยา.JRW คะแนน 5 494.00
 3. วีระ ฉลาดเลิศ คะแนน 4 766.00
 4. โรงเรียนบ้านโดง คะแนน 2 595.00
 5. สุวรรณ์นี สวยรูป คะแนน 1 100.00
 6. kruhispeed คะแนน 997.00
 7. ศน.อานันท์ปภา คะแนน 883.00
 8. โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม สุรินทร์ คะแนน 751.00
 9. กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร คะแนน 648.00
 10. วีรวัฒน์ พรหมบุตร คะแนน 619.00

ล็อกอิน เพื่อแสดงอันดับ

รูปข้อมูลส่วนตัวของ ชาญชัย กะภูทิน
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ยุทธนา แม่นผล
รูปข้อมูลส่วนตัวของ เจริญราษฎร์วิทยา.JRW
รูปข้อมูลส่วนตัวของ วีระ ฉลาดเลิศ
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ครูโรงเรียนบ้านกระเทียม
รูปข้อมูลส่วนตัวของ พงศธร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ อภิชาติ โภคาพานิชย์
รูปข้อมูลส่วนตัวของ โรงเรียนบ้านโคกสมอง
รูปข้อมูลส่วนตัวของ สุวรรณ์นี สวยรูป
รูปข้อมูลส่วนตัวของ กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ครูนิชาภัทร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ นิตยา ธรรมนาม
รูปข้อมูลส่วนตัวของ อริสรา
รูปข้อมูลส่วนตัวของ kruhispeed
รูปข้อมูลส่วนตัวของ โรงเรียนบ้านโดง

สถิติเว็บ

9121378
ออนไลน์ : 20
ไอพี: 54.161.166.171
เวลาเซิร์ฟเวอร์: 22/09/2014