:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
 
[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 01 กุมภาพันธ์ 2559 ]: แจ้งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
ผู้มาเยือนลำดับที่

กำลังออนไลน์ 8 คน

 

  • Css
  • Css
  • Css
หนังสือราชการ สพป.สร.3
  
 
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูฯ ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (9)
บันทึก : 28 พฤษภาคม 2559 | อ่าน (804)| กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน (1)
บันทึก : 27 พฤษภาคม 2559 | อ่าน (244)| กลุ่ม :ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (1)
บันทึก : 26 พฤษภาคม 2559 | อ่าน (461)| กลุ่ม :ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
สำรวจข้อมูลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2)
บันทึก : 26 พฤษภาคม 2559 | อ่าน (724)| กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
แจ้งรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ที่ถูกถอดถอนจากการเป็นสมาชิก (1)
บันทึก : 26 พฤษภาคม 2559 | อ่าน (768)| กลุ่ม :อำนวยการ
:: การดำเนินการปรับเป้าหมายการสอนนักเรียนตามหลักสูตร D.A.R.E. (1)
บันทึก : 25 พฤษภาคม 2559 | อ่าน(467)| กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
:: การเข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการ Eco Products Internationnal Fair 2016 (1)
บันทึก : 25 พฤษภาคม 2559 | อ่าน(273)| กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สร.3
  
 
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล ในระบบ SchoolMIS (1)
บันทึก : 21 พฤษภาคม 2559 | อ่าน (773) | กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปี 2559
บันทึก : 17 พฤษภาคม 2559 | อ่าน (423) | กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
ขอความร่วมมือในการกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ
บันทึก : 10 พฤษภาคม 2559 | อ่าน (317) | กลุ่ม :ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
ประชาสัมพันธ์โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ปี 2559 (1)
บันทึก : 10 พฤษภาคม 2559 | อ่าน (219) | กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ "World Robot Games Thailand Championship2016" (1)
บันทึก : 02 พฤษภาคม 2559 | อ่าน (169) | กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
:: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา (2)
บันทึก : 27 เมษายน 2559 | อ่าน (785)| กลุ่ม : บริหารงานบุคคล
:: ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจข้อมูลความต้องการวิชาเอกของข้าราชการครู (3)
บันทึก : 20 เมษายน 2559 | อ่าน (1,582)| กลุ่ม : บริหารงานบุคคล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  
 
ประกาศรายชื่อและบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
บันทึก : 22 พฤษภาคม 2559 อ่าน (373) |โดย : จิรัฐยา สังข์โกมล
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการโรงเรียนบ้านลังโกม
บันทึก : 20 พฤษภาคม 2559 อ่าน (210) |โดย : จิรัฐยา สังข์โกมล
 
โรงเรียนบ้านลังโกม ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา
บันทึก : 10 พฤษภาคม 2559 อ่าน (486) |โดย : จิรัฐยา สังข์โกมล
 
ผลการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี
บันทึก : 26 กุมภาพันธ์ 2559 อ่าน (850) |โดย : โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
บันทึก : 25 กุมภาพันธ์ 2559 อ่าน (700) |โดย : นายยุทธภู ภูผา
:: โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
บันทึก : 23 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย: ศักดิ์ชัย พิศวงค์
:: รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
บันทึก : 10 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย: administrator
 
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  
 
คู่มือการจัดสอบการอ่านฯ ป.1 และคู่มือการจัดสอบ ป.3 ปีการศึกษา 2558
อ่าน (1560) โดย: ศน.เกียรติศักดิ์ สอาดยิ่ง
 
เรื่องการบริหารงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนสพป.สุรินทร์ เขต 3
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (1282) โดย: กลุ่มงานกิจการพิเศษ
 
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (680) โดย: นางสุดา สติมั่น
 
บทคัดย่องานวิจัย เรื่องการอ่านและการเขียนคำยาก
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (864) โดย: นางสาวเมทินี ยอดเสาดี
 
 
  
 
นางมนพัทธ์ รุ่งเช้า
นิติกรชำนาญการพิเศษ
บริหารงานบุคคล
 
 
 
มุมสำหรับสมาชิก
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนสมาชิก
ดาวน์โหลดทั่วไป
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)
มุมความรู้
 
10 คณะยอดฮิต แอดมิชชั่น 58 [656]
คลายข้อสงสัยในการสมัครสอบ GAT/PAT [385]
50 วิธีช่วยครูเอาชนะโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน [549]
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล [460]

ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 
 
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...
 
 
ข่าวแวดวงการศึกษาไทย
 
ข่าวการศึกษา