1408346969040

 

รูปประจำตัวของ เกสินี แสนทอง

  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย  จัดสร้างเมืองจราจรจำลอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ การขับขี่อย่างปลอดภัย โดยมีกลุ่มมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 4 แห่ง 4 ภูมิภาค เปิดบริการแล้ว 3 แห่ง 1. กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในสวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร

2. จังหวัดนครราชสีมา ตังอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3. จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก

4.จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โรงเรียนประสงค์นำนักเรียนมาเรียนรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง ให้ติดต่อไปยังศูนย์เมืองจราจรจำลองที่อยู่ใกล้โรงเรียน ตามแบบฟอร์มดังแนบแบบฟอร์ม

เอกสารแนบ… อ่านเพิ่มเติม

รูปประจำตัวของ เพ็ญศรี ผลักกระโทก

แบบฟอร์มผลการปฏิบัติงานตามมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ทุกวันที่ 30 ของเดือนแบบรายงานฯ

รูปประจำตัวของ วีระ ฉลาดเลิศ

ด้วย สพฐ.มีโครงการจัดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในวันที่ 6  กันยายน 2557  สพป.สุรินทร์ เขต 3  จึงขอให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมในการอบรมดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 1. หนังสือนำ 2. ตารางอบรม 3. ใบกิจกรรม

เอกสารแนบ

นายทวีสิทธิ์  มั่นจิต รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การจัดประชุมการจัดทำประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง จัดโดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.สุรินทร์ เขต 3 ………………..อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่มคลิ๊กที่นี่.. อ่านเพิ่มเติม

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ขอประชาสัมพันธ์

1. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557

2. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

3. รายชื่อผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ” ประจำปี 2557 ที่ผ่านการตรวจและประเมินผลงานรอบแรก

มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ”คุรุสดุดี” ประจำปี 2557

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น 2557

หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 2557 (รอบแรก)

รูปประจำตัวของ จันทร์ฉาย บุญเต็ม

แจ้ง ร.ร.ในสังกัดรับเงินทุนการศึกษามูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) รอบ 1 ปีการศึกษา 2557  ดังนี้

- ร.ร.สังกัด อ.สังขะ/อ.ศรีณรงค์/อ.บัวเชด ในวันที่ 8 ก.ย.2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ร.ร.สังขะวิทยาคม อ.สังขะ

- ร.ร.สังกัด อ.ปราสาท/อ.กาบเชิง/อ.พนมดงรัก ในวันที่ 12 ก.ย.2557 เวลา 10.00 น. ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3

รายละเอียดดังแนบทุน อีดีเอฟ 57

รูปประจำตัวของ ชลกนก โถแพงจันทร์

ขอให้ทุกโรงเรียนดาวน์โลดไฟล์แบบประมาณราคา เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำประมาณราคาในวันที่ 2 กันยายน 2557 ด้วยแบบประมาณราคา

เอกสารแนบ

รูปประจำตัวของ วีระ ฉลาดเลิศ

ด้วยชมรมครูปฐมวัย สพป.สุรินทร์ เขต 3 จะดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อพัฒนาการเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ : นิทานภาพสื่อฉากภาพใหญ่ (ฉากภาพวัฒนธรรมขนาดใหญ่)  ในวันที่ 8-9 กันยายน 2557เวลา 07.30 – 16.00น. ณ หอประชุมปราสาททอง  สพป.สุรินทร์ เขต 3 อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  จึงแจ้งให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยเข้าประชุมอบรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว   รายละเอียดการอบรมครูปฐมวัย 

Banner_LTR_1

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

บริหารการเงินและสินทรัพย์

นโยบายและแผน

นิเทศติดตามประเมินผลฯ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

10589505_691407684264622_1092001476_nงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ตรวจสอบเงินเดือน

รหัสประจำตัวประชาชน :

(ตัวเลขเขียนติดกันไม่ต้องเว้นวรรค)

หมายเลขบัญชี :

รูปแบบ xxx-x-xxxxx-x

เดือน : พ.ศ. 1. ครูโก้ คะแนน 5 534.00
 2. เจริญราษฎร์วิทยา.JRW คะแนน 5 389.00
 3. โรงเรียนบ้านโดง คะแนน 2 256.00
 4. วีระ ฉลาดเลิศ คะแนน 1 716.00
 5. สุวรรณ์นี สวยรูป คะแนน 930.00
 6. kruhispeed คะแนน 902.00
 7. ศน.อานันท์ปภา คะแนน 818.00
 8. โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม สุรินทร์ คะแนน 751.00
 9. เทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร คะแนน 535.00
 10. กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร คะแนน 508.00

ล็อกอิน เพื่อแสดงอันดับ

รูปข้อมูลส่วนตัวของ สมหวัง ประทุมโสม
รูปข้อมูลส่วนตัวของ เกสินี แสนทอง
รูปข้อมูลส่วนตัวของ พงศธร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ เพ็ญศรี ผลักกระโทก
รูปข้อมูลส่วนตัวของ จันทร์ฉาย บุญเต็ม
รูปข้อมูลส่วนตัวของ changnoi2014
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ชาญชัย กะภูทิน
รูปข้อมูลส่วนตัวของ วีระ ฉลาดเลิศ
รูปข้อมูลส่วนตัวของ kruhispeed
รูปข้อมูลส่วนตัวของ วีรวัฒน์ พรหมบุตร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ครูโก้
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ปวีณ์กร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ครูโรงเรียนบ้านกระเทียม
รูปข้อมูลส่วนตัวของ เจริญราษฎร์วิทยา.JRW
รูปข้อมูลส่วนตัวของ โรงเรียนบ้านโคกสมอง

สถิติเว็บ

9121378
ออนไลน์ : 20
ไอพี: 54.211.70.79
เวลาเซิร์ฟเวอร์: 03/09/2014