:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 03 สิงหาคม 2560 ]: ครูผู้สอนวิทย์ - คณิต ต้องเป็นสมาชิก TEPE Online ที่ https://www.tepeonline.org/user/register และเข้าสอบ วันที่ 19 สค 60<-->
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 19 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )
  

 
แจ้งโอนเงินค่าใช้จ่ายฝึกอบรม (1)
บันทึก : 20 กันยายน 2560 | อ่าน (307)| กลุ่ม :การเงินและสินทรัพย์
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (2)
บันทึก : 20 กันยายน 2560 | อ่าน (1,133)| กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรรมพืชอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริ (1)
บันทึก : 20 กันยายน 2560 | อ่าน (957)| กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
แจ้งโอนเงินค่าใช้จ่ายฝึกอบรม (1)
บันทึก : 19 กันยายน 2560 | อ่าน (386)| กลุ่ม :การเงินและสินทรัพย์
 
แจ้งรับหนังสือประกาศประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (2)
บันทึก : 19 กันยายน 2560 | อ่าน (1,218)| กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
:: แจ้งรับหนังสือประกาศประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (2)
บันทึก : 19 กันยายน 2560 | อ่าน(1,045)| กลุ่ม : บริหารงานบุคคล
:: การกรอกข้อมูลในระบบรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ2560 (1)
บันทึก : 18 กันยายน 2560 | อ่าน(540)| กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
:: ข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (1)
บันทึก : 15 กันยายน 2560 | อ่าน(1,001)| กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
:: แจ้งโอนเงินค่าใช้จ่ายฝึกอบรม (1)
บันทึก : 14 กันยายน 2560 | อ่าน(625)| กลุ่ม : การเงินและสินทรัพย์
:: การประเมินหลักสูตรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (2)
บันทึก : 14 กันยายน 2560 | อ่าน(964)| กลุ่ม : บริหารงานบุคคล

 
ประกาศงบทดลองเดือนสิงหาคม 2560 (1)
บันทึก : 14 กันยายน 2560 | อ่าน (73) | กลุ่ม :การเงินและสินทรัพย์
 
โครงการประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อ "9ความดีที่พ่อสอน" (1)
บันทึก : 06 กันยายน 2560 | อ่าน (234) | กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
การประชุมทางไกล้ VDO Conference
บันทึก : 06 กันยายน 2560 | อ่าน (62) | กลุ่ม :ศูนย์ ITEC
 
การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ
บันทึก : 06 กันยายน 2560 | อ่าน (48) | กลุ่ม :ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
ผลการคัดเลือกฯ รางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2560 "ระดับจังหวัด" (1)
บันทึก : 04 กันยายน 2560 | อ่าน (127) | กลุ่ม :อำนวยการ
:: โครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย การนันทนาการ และการแสดง (1)
บันทึก : 04 กันยายน 2560 | อ่าน (120)| กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
:: โครงการศึกษาทางไกลพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับศตวรรษที่21ในสถานศึกษา (DL-EduTech Thailand) (1)
บันทึก : 18 สิงหาคม 2560 | อ่าน (487)| กลุ่ม : นิเทศและติดตามฯ
:: ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" (1)
บันทึก : 16 สิงหาคม 2560 | อ่าน (191)| กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
:: งานการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา 2560
บันทึก : 15 สิงหาคม 2560 | อ่าน (136)| กลุ่ม : อำนวยการ
:: ประกาศงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2560 (1)
บันทึก : 10 สิงหาคม 2560 | อ่าน (232)| กลุ่ม : การเงินและสินทรัพย์

 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพระแก้ว
บันทึก : 20 ธันวาคม 2558 อ่าน (1,006) |โดย : โรงเรียนบ้านพระแก้ว
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
บันทึก : 14 ธันวาคม 2558 อ่าน (1,138) |โดย : โรงเรียนบ้านพระแก้ว
 
ประกาศโรงเรียนบ้านพระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการ
บันทึก : 03 ธันวาคม 2558 อ่าน (785) |โดย : โรงเรียนบ้านพระแก้ว
 
ประกาศผลการสอบพนักงานราชการ(ทั่วไป) ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนบ้านสน
บันทึก : 28 พฤศจิกายน 2558 อ่าน (1,016) |โดย : administrator

 
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน สาระดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (142) โดย: นายธำมรงค์ โพนทะนา
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางชัชฎาพร นิลทัย
อ่าน (323) โดย: ยุพดี ปลุกใจหาญ
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวยุพดี ปลุกใจหาญ
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (319) โดย: ยุพดี ปลุกใจหาญ
 
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (686) โดย: นางสาวสายฝน กลิ่นศรีสุข
 
เรื่องการบริหารงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนสพป.สุรินทร์ เขต 5
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (895) โดย: กลุ่มงานกิจการพิเศษ
:: รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
:: บทคัดย่องานวิจัย เรื่องการอ่านและการเขียนคำยาก
 
ข่าวพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม
0 ภาพ 975 เข้าชม 0 ความเห็น
ข่าวปั่นเพื่อพ่อ
0 ภาพ 900 เข้าชม 0 ความเห็น
  
 
นางณิชากร ฉัตรทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
 

Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educa Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.