รูปประจำตัวของ อภิชาติ  โภคาพานิชย์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   รายชื่อตามเอกสารที่แนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

รูปประจำตัวของ ทัศนีย์

ด้วยสพฐ.และ สสวท. จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2557 และสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557  ดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ในเว็บเซต์ สสวท. http://genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th

รูปประจำตัวของ ทัศนีย์

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2557 ระดับประถมศึกษารุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายและหญิง รอบคัดเลือกระดับจังหวัด  สพป.สุรินทร์ เขต 3 จึงขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจส่งทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ สพป.สุรินทร์ เขต 1 และสามารถดูรายละเอียดการแข่งขันผ่าน Fanpage วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอลใน Facebook/Pop-up บน Intranet/Internet

รูปประจำตัวของ สุวรรณ์นี สวยรูป

สพป.สุรินทร์ เขต 3  จะดำเนืนการประชุมเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557  เวลา 08.30 น. ณ หอมประชุมปราสาททอง บริเวณโรงเรียนปราสาท จึงให้อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังรายชื่อไฟล์แนบเข้ารับการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 1.เชิญประชุมครูเกษียณ57 2.รายชื่อประชุมครูเกษียณ57

รูปประจำตัวของ วีระ  ฉลาดเลิศ

สพป.สุรินทร์ เขต 3 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 36 โรงเรียนในสังกัด รายละเอียดในเอกสารแนบรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

รูปประจำตัวของ วีระ  ฉลาดเลิศ

สโมสรไลออนส์ สุรินทร์ จัดประกวดการแข่งขันตอบคำถามสารนุกรมไทยสำหรบเยาวชนฯครั้งที่ 20 ประกวดภาพวาดระบายศรี ครั้งที่ 6 ประกวดแต่งบทกลอนสารนุกรมไทยสำหรบเยาวชนฯครั้งที่ 6 โดยให้โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วยตนเองทางไปรษณีย์ ส่งตรงตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โครงการประกวดตอบคำถาม ใบสมัครประกวดแต่งบทกลอนและภาพวาดระบายศรี หนังสือนำฯ

รูปประจำตัวของ กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร

ขอประชาสัมพันธ์การแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์แห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนบ้านสกร็อม เลขที่ 192 ม.10 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 044-143073 และ โทรสาร 044-143072 แผนที่ สกสค.แห่งใหม่

เอกสารแนบ

รูปประจำตัวของ ณิชากร

แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ประสงค์ขอรับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดดังแนบหนังสือแจ้งประกาศ สพฐ.ประกาศศธระเบียบคนพิการระเบียบศธ

เอกสารแนบ

รูปประจำตัวของ ทัศนีย์

ขอให้ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รุ่นที่ 1  ติดต่อรับบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รูปประจำตัวของ ทัศนีย์

สพป.สุรินทร์ เขต 3 จะดำเนินการจัดอบรมโครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง ประจำปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมทองเพกา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ รายชื่อโรงเรียนที่เข้าอบรม หนังสือนำส่ง

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

บริหารการเงินและสินทรัพย์

นโยบายและแผน

นิเทศติดตามประเมินผลฯ

ตรวจสอบเงินเดือน

รหัสประจำตัวประชาชน :

(ตัวเลขเขียนติดกันไม่ต้องเว้นวรรค)

หมายเลขบัญชี :

รูปแบบ xxx-x-xxxxx-x

เดือน : พ.ศ.Leaderboard is empty.

ล็อกอิน เพื่อแสดงอันดับ

รูปข้อมูลส่วนตัวของ โรงเรียนบ้านโคกสมอง
รูปข้อมูลส่วนตัวของ สมหวัง  ประทุมโสม
รูปข้อมูลส่วนตัวของ เจริญราษฎร์วิทยา.JRW
รูปข้อมูลส่วนตัวของ วีระ  ฉลาดเลิศ
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ครูโรงเรียนบ้านกระเทียม
รูปข้อมูลส่วนตัวของ changnoi2014
รูปข้อมูลส่วนตัวของ อภิชาติ  โภคาพานิชย์
รูปข้อมูลส่วนตัวของ พงศธร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ครูโก้
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ยุทธนา แม่นผล
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ทัศนีย์
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ชลกนก โถแพงจันทร์
รูปข้อมูลส่วนตัวของ สุวรรณ์นี สวยรูป
รูปข้อมูลส่วนตัวของ kruhispeed
รูปข้อมูลส่วนตัวของ กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร

สถิติเว็บ

9121378
ออนไลน์ : 20
ไอพี: 54.83.231.24
เวลาเซิร์ฟเวอร์: 28/07/2014