:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
 
[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 01 กุมภาพันธ์ 2559 ]: แจ้งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
ผู้มาเยือนลำดับที่

กำลังออนไลน์ 22 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )
 

  • Css
  • Css
  • Css
หนังสือราชการ สพป.สร.3
  
 
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6)
บันทึก : 28 กรกฏาคม 2559 | อ่าน (728)| กลุ่ม :นโยบายและแผน
 
การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการที่ 4 (6)
บันทึก : 28 กรกฏาคม 2559 | อ่าน (667)| กลุ่ม :นโยบายและแผน
 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ในช่วงเข้าพรรษา" (1)
บันทึก : 28 กรกฏาคม 2559 | อ่าน (152)| กลุ่ม :ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
การเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา (1)
บันทึก : 28 กรกฏาคม 2559 | อ่าน (256)| กลุ่ม :ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (1)
บันทึก : 28 กรกฏาคม 2559 | อ่าน (377)| กลุ่ม :อำนวยการ
:: การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิกัดโรงเรียน (2)
บันทึก : 27 กรกฏาคม 2559 | อ่าน(835)| กลุ่ม : นโยบายและแผน
:: การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร โดยใช้ Application G-Chat (5)
บันทึก : 27 กรกฏาคม 2559 | อ่าน(1,067)| กลุ่ม : ศูนย์ ITEC
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สร.3
  
 
ประชาสัมพันธ์ วารสาร "วิทยาจารย์" (3)
บันทึก : 28 กรกฏาคม 2559 | อ่าน (73) | กลุ่ม :อำนวยการ
 
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (1)
บันทึก : 27 กรกฏาคม 2559 | อ่าน (1,116) | กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (1)
บันทึก : 22 กรกฏาคม 2559 | อ่าน (1,423) | กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
ประกาศโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (1)
บันทึก : 20 กรกฏาคม 2559 | อ่าน (644) | กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
สกสค.ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2559 (1)
บันทึก : 13 กรกฏาคม 2559 | อ่าน (318) | กลุ่ม :อำนวยการ
:: ประกาศโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกั (1)
บันทึก : 11 กรกฏาคม 2559 | อ่าน (820)| กลุ่ม : บริหารงานบุคคล
:: การรับสมัครแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (1)
บันทึก : 08 กรกฏาคม 2559 | อ่าน (303)| กลุ่ม : นิเทศและติดตามฯ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  
 
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
บันทึก : 28 กรกฏาคม 2559 อ่าน (351) |โดย : นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
 
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสังข์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
บันทึก : 28 กรกฏาคม 2559 อ่าน (324) |โดย : นายนภปภน กฤติยาวรรค์
 
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสังข์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
บันทึก : 25 กรกฏาคม 2559 อ่าน (338) |โดย : นายนภปภน กฤติยาวรรค์
 
ประกาศโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
บันทึก : 22 กรกฏาคม 2559 อ่าน (424) |โดย : กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
 
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ฺประกาศรับสมัครครู้ผุ้สอนตำแหน่งพนักงานราชการ
บันทึก : 15 กรกฏาคม 2559 อ่าน (631) |โดย : นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
:: ประกาศโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
บันทึก : 08 กรกฏาคม 2559 | โดย: กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
:: ประกาศโรงเรียนบ้านโคกทมรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน้งครูผู้สอน
บันทึก : 05 กรกฏาคม 2559 | โดย: กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
 
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  
 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง My food โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
อ่าน (102) โดย: นางสนธยา พ่วงงามพันธ์
 
คู่มือการจัดสอบการอ่านฯ ป.1 และคู่มือการจัดสอบ ป.3 ปีการศึกษา 2558
อ่าน (1975) โดย: ศน.เกียรติศักดิ์ สอาดยิ่ง
 
เรื่องการบริหารงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนสพป.สุรินทร์ เขต 3
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (1755) โดย: กลุ่มงานกิจการพิเศษ
 
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (855) โดย: นางสุดา สติมั่น
 
บทคัดย่องานวิจัย เรื่องการอ่านและการเขียนคำยาก
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (1121) โดย: นางสาวเมทินี ยอดเสาดี
 
 
  
 
นางสมบัตร ฉลาดเลิศ
แม่บ้าน
กลุ่มอำนวยการ
 
 
 
มุมสำหรับสมาชิก
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนสมาชิก
ดาวน์โหลดทั่วไป
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)
มุมความรู้
 
10 คณะยอดฮิต แอดมิชชั่น 58 [847]
คลายข้อสงสัยในการสมัครสอบ GAT/PAT [509]
50 วิธีช่วยครูเอาชนะโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน [706]
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล [599]

ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 
 
รับมอบคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิ Fund Isaan
0 ภาพ 66 เข้าชม 0 ความเห็น
ประชุมขับเคลื่อน 7 สิงหาประชามติ
0 ภาพ 172 เข้าชม 0 ความเห็น
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
0 ภาพ 295 เข้าชม 0 ความเห็น
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...
 
 
ข่าวแวดวงการศึกษาไทย
 
ข่าวการศึกษา