Untitled Document
[ 14 มกราคม 2561 ]: เจ้าหน้าที่เขต / โรงเรียน สามารถใช้ Username และ Password เดิมเข้าจัดการระบบต่างๆภายในเว็บไซต์ได้ปกติ<-->[ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: สพป.สุรินทร์ เขต 3 เปิดหน้าเว็บไซต์ใหม่ เช้าวันที่ 15 มกราคม 2561 <-->
กำลังออนไลน์ 20 คน

 
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
Untitled Document
หนังสือราชการ สพป.สร.3
ประชาสัมพันธ์ สพป.สร.3

การบันทึกข้อตกลงในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (2)
บันทึก : 18 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (433) | กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
ขอส่งคำสั่ง (1)
บันทึก : 18 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (534) | กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
การดำเนินงานขังเคลื่อสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปี 2561 (1)
บันทึก : 18 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (302) | กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สพฐ. (1)
บันทึก : 18 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (231) | กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำรวจความต้องการวิชาเอกในสถานศึกษาที่มีอัตราว่าง (2)
บันทึก : 17 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (503) | กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้ร่วมโครงการ "ปั่น ปัน รักษ์" (2)
บันทึก : 17 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (215) | กลุ่มอำนวยการ
การจัดซื้อวัสดุโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1)
บันทึก : 16 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (80) | กลุ่มบริหารการเงินฯ
แจ้งเข้าทำการติดตั้งครุภัณฑ์ (1)
บันทึก : 16 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (150) | กลุ่มบริหารการเงินฯ
แจ้งมติมหาเถรสมาคม (1)
บันทึก : 16 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (55) | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสังกัดเพื่อร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 (1)
บันทึก : 15 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (93) | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วารสารข่าว สพป.สร.3
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.สร.3
 

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2)
บันทึก : 27 มีนาคม 2561 | อ่าน (64) |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1)
บันทึก : 08 กุมภาพันธ์ 2561 | อ่าน (61) |
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1)
บันทึก : 29 มกราคม 2561 | อ่าน (58) |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านให้นักเรียนยากจน ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 (1)
บันทึก : 02 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (113) |
ราคากลางงานก่อสร้างบ้านให้นักเรียนยากจน (1)
บันทึก : 24 เมษายน 2561 | อ่าน (111) |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1)
บันทึก : 17 เมษายน 2561 | อ่าน (102) |
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 
การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
บันทึก : 09 มีนาคม 2561 อ่าน (485)
 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพระแก้ว
บันทึก : 20 ธันวาคม 2558 อ่าน (2,281)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา..
บันทึก : 14 ธันวาคม 2558 อ่าน (2,322)
 
ประกาศโรงเรียนบ้านพระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการ
บันทึก : 03 ธันวาคม 2558 อ่าน (1,550)

 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เมธาพร รัตนา โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี
บันทึก : 10 เมษายน 2561 | อ่าน (153)
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวอนงค์ลักษ์ สัญจรดี
บันทึก : 29 มีนาคม 2561 | อ่าน (205)
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวิไลวรรณ รักษาวงษ์
บันทึก : 06 มีนาคม 2561 | อ่าน (283)
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายสมพร กันสา
บันทึก : 21 กุมภาพันธ์ 2561 | อ่าน (509)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.