Profile photo of นาวิน อินทรโคตร

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้โอนเงินวิทยฐานะ (ตกเบิก) ตามรายชื่อที่แจ้งก่อนหน้านี้ เข้าบัญชีแล้ว วันนี้ (24 ต.ค.57) โดยยอดเงินตกเบิก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ หักภาษี ณ ที่ จ่าย 10%  รายละเอียดเงินตกเบิกสามารถขอได้ ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย.57 เป็นต้นไป

Profile photo of กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร

ก.ประชาสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าว จำนวน 5 เรื่อง คลิ็กรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม

Profile photo of นิตยา ธรรมนาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่  ๖-๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ พิธีเปิดการจัดงาน ในวันที่  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้

๑.กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗๒.… อ่านเพิ่มเติม

Profile photo of วีระ ฉลาดเลิศ

ให้สถานศึกษาทุกโรง  , โรงเรียน ตชด , สถานศึกษาเอกชน ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต3  โหลดเอกสารที่แนบนี้   1.คู่มือการจัดสอบฯ   และ 2. มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกกล่มสาระ เพือ ONET เพื่อศึกษา และดำเนินการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2557 สงสัยสอบถามตรงได้ที่ ศน.เกียรติศักดิ์ สอาดยิ่ง โทร0874550700, 0854884679 และ นายยุทธนา  ปักโคทานัง โทร 0862511057  ขอบคุณครับ… อ่านเพิ่มเติม

Profile photo of พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งเจ้าหน้าที่ ก.ค.ศ.16 เพื่อทราบ

ตามที่ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูลเพื่อปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์(ก.ค.ศ.16) ให้เป็นปัจจุบัน เมื่อวันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 2557 นั้น

ในการนี้ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอแจ้งให้ โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ถึง แค่วันที่ 1 เมษายน 2557 เท่านั้น  ส่วนวันที่ 1 ตุลาคม 2557  สพป.สุรินทร์ เขต 3 จะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนทางระบบอิเล็กทรกนิกส์  ซึ่งระบบจะคำนวณและปรากฏข้อมูลในระบบก.ค.ศ.16 เองโดยไม่ต้องกรอก

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

Profile photo of อภิชาติ โภคาพานิชย์

แจ้งปฎิทินการบริหารงบประมาณ ปี2558 ตามเอกสารที่แนบ

ที่ ศธ04168.4032 ลว.22 ตุลาคม 2557 เรื่องแจ้งปฎิทินการบริหารงบประมาณ ปี 2558

1.มติคณะรักษาความสงบแห่งฃาติ 2 กย 2557

2.ปฎิทินการบริหารงบประมาณปี 2558

ระยะเวลาในการจัดหาพัสดุ(กรณีลดขั้นตอนการอุทรณ์)

3.ปฏิทินเร่งรัดการบริหารงบประมาณปี2558อย่างมีประสิทธิภาพ

3.ปฏิทินเร่งรัดการบริหารงบประมาณปี2558อย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)

4.สำเนาหนังสือ สพฐ.ที่ศธ05002 ว2598 ลว.15 กย 57

4.สำเนาหนังสือ สพฐ.ที่ศธ05002 ว2598 ลว.15 กย 57(ต่อ)

 

Profile photo of อภิชาติ โภคาพานิชย์

ให้ประธานเครือข่าย สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 ทุกเครือข่าย ติดต่อขอรับป้ายค่านิยม 12 ประการ ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สุรินทร์ เขต 3

Profile photo of อภิชาติ โภคาพานิชย์

โรงเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสาราที่แนบ ให้ติดต่อขอรับเอกสารที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สพป.สุรินทร์ เขต 3

รายชื่อโรงเรียนติดต่อรับเอกสาร

Banner_LTR_1

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

บริหารการเงินและสินทรัพย์

นโยบายและแผน

นิเทศติดตามประเมินผลฯ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ตรวจสอบเงินเดือน

รหัสประจำตัวประชาชน :

(ตัวเลขเขียนติดกันไม่ต้องเว้นวรรค)

หมายเลขบัญชี :

รูปแบบ xxx-x-xxxxx-x

เดือน : พ.ศ. 1. วีระ ฉลาดเลิศ คะแนน 9 932.00
 2. เจริญราษฎร์วิทยา.JRW คะแนน 7 788.00
 3. ครูโก้ คะแนน 7 528.00
 4. โรงเรียนบ้านโดง คะแนน 2 610.00
 5. สุวรรณ์นี สวยรูป คะแนน 1 500.00
 6. kruhispeed คะแนน 1 147.00
 7. ศน.อานันท์ปภา คะแนน 1 058.00
 8. กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร คะแนน 976.00
 9. พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ คะแนน 860.00
 10. วีรวัฒน์ พรหมบุตร คะแนน 829.00

ล็อกอิน เพื่อแสดงอันดับ

รูปข้อมูลส่วนตัวของ สมหวัง ประทุมโสม
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ครูโก้
รูปข้อมูลส่วนตัวของ นาวิน อินทรโคตร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ครูโรงเรียนบ้านกระเทียม
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ครูจิรา
รูปข้อมูลส่วนตัวของ พงศธร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ พรชัย มะลิทองไพศาล
รูปข้อมูลส่วนตัวของ เจริญราษฎร์วิทยา.JRW
รูปข้อมูลส่วนตัวของ กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ วีระ ฉลาดเลิศ
รูปข้อมูลส่วนตัวของ โรงเรียนบ้านโคกสมอง
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ทิพย์รัตน์ เชื้อบัณฑิตย์
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ยุทธนา แม่นผล
รูปข้อมูลส่วนตัวของ นิตยา ธรรมนาม
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ศน.อานันท์ปภา

สถิติเว็บ

9121378
ออนไลน์ : 20
ไอพี: 54.92.239.26
เวลาเซิร์ฟเวอร์: 24/10/2014
แจ้งโรงเรียนติดต่อขอรับเอกสารที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ