:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 20 พฤศจิกายน 2560 ]: ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 22 พ.ย. 60<-->[ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: ให้ทุกโรงเรียน ปรับปรุงข้อมูลในระบบ EMIS และระบบ BOBEC ทั้งนี้ ต้องยืนยันข้อมูลภายใน วันที่ 30 พ.ย. 60<-->


  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 15 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )
  

 
ขอเชิญประชุม (2)
บันทึก : 22 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (870)| กลุ่ม :นโยบายและแผน
 
แจ้งประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (1)
บันทึก : 22 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (783)| กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
แจ้งประเมินข้าราชการครูและบุคลากรให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (1)
บันทึก : 22 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (682)| กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
แจ้งนักการภารโรง ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบโรงเรียนปกติส่งสำเนาสัญญาจ้าง (3)
บันทึก : 22 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (468)| กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
มาตรการติดตามการบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจน (CCT)
[ 7077905_ปฏิทินคัดกรอง2_2560.pdf ]
บันทึก : 21 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (469 กลุ่ม :ศูนย์ ITEC
:: การจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560(70%) (1)
บันทึก : 21 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (1,288)| กลุ่ม : นโยบายและแผน
:: สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการปี งบประมาณ 2561 (2)
บันทึก : 20 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (651)| กลุ่ม : บริหารงานบุคคล
:: ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู (2)
บันทึก : 20 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (308)| กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
:: ขอความร่วมมือจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2560 (1)
บันทึก : 20 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (640)| กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
:: ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (2)
บันทึก : 20 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (373)| กลุ่ม : บริหารงานบุคคล

 
แจ้งการโอนเงินประจำงวด งบประมาณปี 2561 (1)
บันทึก : 23 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (19) | กลุ่ม :การเงินและสินทรัพย์
 
แจ้งการโอนเงินประจำงวด งบประมาณปี 2561 (1)
บันทึก : 22 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (75) | กลุ่ม :การเงินและสินทรัพย์
 
แจ้งการโอนเงินกิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 (1)
บันทึก : 22 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (55) | กลุ่ม :การเงินและสินทรัพย์
 
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (1)
บันทึก : 21 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (61) | กลุ่ม :การเงินและสินทรัพย์
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการฯ (1)
บันทึก : 20 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (269) | กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
:: มาตรการป้องกันการทุจริตในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ (1)
บันทึก : 15 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (121)| กลุ่ม : บริหารงานบุคคล
:: ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2560 (1)
บันทึก : 07 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (349)| กลุ่ม : นิเทศและติดตามฯ
:: การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ (2)
บันทึก : 06 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (372)| กลุ่ม : บริหารงานบุคคล
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ (4)
บันทึก : 02 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (219)| กลุ่ม : อำนวยการ
:: คู่มือบันทึก e-GP
บันทึก : 01 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (156)| กลุ่ม : การเงินและสินทรัพย์

 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพระแก้ว
บันทึก : 20 ธันวาคม 2558 อ่าน (1,367) |โดย : โรงเรียนบ้านพระแก้ว
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
บันทึก : 14 ธันวาคม 2558 อ่าน (1,398) |โดย : โรงเรียนบ้านพระแก้ว
 
ประกาศโรงเรียนบ้านพระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการ
บันทึก : 03 ธันวาคม 2558 อ่าน (997) |โดย : โรงเรียนบ้านพระแก้ว
 
ประกาศผลการสอบพนักงานราชการ(ทั่วไป) ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนบ้านสน
บันทึก : 28 พฤศจิกายน 2558 อ่าน (1,264) |โดย : administrator

 
บทคัดย่องานวิจีัยนายสมพร สังข์โกมล
อ่าน (244) โดย: นายสมพร สังข์โกมล
 
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน สาระดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (326) โดย: นายธำมรงค์ โพนทะนา
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางชัชฎาพร นิลทัย
อ่าน (540) โดย: ยุพดี ปลุกใจหาญ
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวยุพดี ปลุกใจหาญ
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (497) โดย: ยุพดี ปลุกใจหาญ
 
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (866) โดย: นางสาวสายฝน กลิ่นศรีสุข
:: เรื่องการบริหารงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนสพป.สุรินทร์ เขต 5
:: รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
:: บทคัดย่องานวิจัย เรื่องการอ่านและการเขียนคำยาก
 
ข่าวพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม
0 ภาพ 1309 เข้าชม 0 ความเห็น
ข่าวปั่นเพื่อพ่อ
0 ภาพ 1219 เข้าชม 0 ความเห็น
  
 
นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
 

 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.