:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
 
[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 01 กุมภาพันธ์ 2559 ]: แจ้งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
ผู้มาเยือนลำดับที่

กำลังออนไลน์ 43 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 2 )
 

  • Css
  • Css
  • Css
หนังสือราชการ สพป.สร.3
  
 
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559 (2)
บันทึก : 25 สิงหาคม 2559 | อ่าน (191)| กลุ่ม :อำนวยการ
 
การเตรียมการจัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา (2)
บันทึก : 25 สิงหาคม 2559 | อ่าน (611)| กลุ่ม :นโยบายและแผน
 
ประกาศผลการประกวดวาดภาพ "เยาวชนไทย หัวใจอาเซียน" (2)
บันทึก : 24 สิงหาคม 2559 | อ่าน (318)| กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
ด่วนที่สุด การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชกาและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2559 ) (2)
บันทึก : 24 สิงหาคม 2559 | อ่าน (856)| กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
การประฃุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานฯ (1)
บันทึก : 23 สิงหาคม 2559 | อ่าน (932)| กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
:: อนุมัติผลการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (1)
บันทึก : 22 สิงหาคม 2559 | อ่าน(1,194)| กลุ่ม : บริหารงานบุคคล
:: การแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2559 (1)
บันทึก : 22 สิงหาคม 2559 | อ่าน(829)| กลุ่ม : นิเทศและติดตามฯ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สร.3
  
 
โรงเรียนแกนนำจัดการศึกษาอาเซียน (1)
บันทึก : 25 สิงหาคม 2559 | อ่าน (112) | กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
บันทึก : 24 สิงหาคม 2559 | อ่าน (311) | กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
การเรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (1)
บันทึก : 18 สิงหาคม 2559 | อ่าน (1,275) | กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
แจ้งดาวน์โหลด ป้ายนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน ปี 2559
บันทึก : 17 สิงหาคม 2559 | อ่าน (530) | กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเดือนกรกฎาคม 2559 (1)
บันทึก : 16 สิงหาคม 2559 | อ่าน (271) | กลุ่ม :อำนวยการ
:: การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ
บันทึก : 15 สิงหาคม 2559 | อ่าน (202)| กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
:: การเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
บันทึก : 04 สิงหาคม 2559 | อ่าน (243)| กลุ่ม : นิเทศและติดตามฯ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  
 
โรงเรียนบ้านจารย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
บันทึก : 25 สิงหาคม 2559 อ่าน (80) |โดย : อัครพงศ์ ศรีวงศ์
 
ประกาศรับโอน (ย้าย) ครูจ้างโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (SP2) โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา
บันทึก : 24 สิงหาคม 2559 อ่าน (146) |โดย : อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
 
โรงเรียนบ้านสนบ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์
บันทึก : 23 สิงหาคม 2559 อ่าน (126) |โดย : นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
 
โรงเรียนบ้านตาพราม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย
บันทึก : 23 สิงหาคม 2559 อ่าน (447) |โดย : administrator
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านโสน
บันทึก : 22 สิงหาคม 2559 อ่าน (215) |โดย : โรงเรียนบ้านโสน
:: โรงเรียนบ้านโตงน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
บันทึก : 22 สิงหาคม 2559 | โดย: ชมศรัณย์ อุนัยบัน
:: ประกาศโรงเรียนบ้านจารย์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
บันทึก : 19 สิงหาคม 2559 | โดย: อัครพงศ์ ศรีวงศ์
 
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  
 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง My food โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
อ่าน (298) โดย: นางสนธยา พ่วงงามพันธ์
 
คู่มือการจัดสอบการอ่านฯ ป.1 และคู่มือการจัดสอบ ป.3 ปีการศึกษา 2558
อ่าน (2141) โดย: ศน.เกียรติศักดิ์ สอาดยิ่ง
 
เรื่องการบริหารงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนสพป.สุรินทร์ เขต 3
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (1864) โดย: กลุ่มงานกิจการพิเศษ
 
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (929) โดย: นางสุดา สติมั่น
 
บทคัดย่องานวิจัย เรื่องการอ่านและการเขียนคำยาก
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (1225) โดย: นางสาวเมทินี ยอดเสาดี
 
 
  
 
นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
บริหารงานบุคคล
 
 
 
มุมสำหรับสมาชิก
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนสมาชิก
ดาวน์โหลดทั่วไป
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)
มุมความรู้
 
10 คณะยอดฮิต แอดมิชชั่น 58 [924]
คลายข้อสงสัยในการสมัครสอบ GAT/PAT [560]
50 วิธีช่วยครูเอาชนะโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน [774]
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล [654]

ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 
 
รับมอบคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิ Fund Isaan
0 ภาพ 201 เข้าชม 0 ความเห็น
ประชุมขับเคลื่อน 7 สิงหาประชามติ
0 ภาพ 325 เข้าชม 0 ความเห็น
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
0 ภาพ 466 เข้าชม 0 ความเห็น
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...
 
 
ข่าวแวดวงการศึกษาไทย
 
ข่าวการศึกษา