::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 462_รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560(1).pdf (2.98 MB)
(2) 6622_รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560(2).pdf (2.38 MB)
(3) 7687_รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560(3)กลยุทธ์ที่1.pdf (3.54 MB)
(4) 6958_รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560(4)กลยุทธ์ที่2.pdf (619.15 KB)
(5) 7334_รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560(5)กลยุทธ์ที่3.pdf (1.76 MB)
(6) 6615_รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560(6)กลยุทธ์ที่4.pdf (1.10 MB)
(7) 1948_รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560(7)กลยุทธ์ที่5.pdf (2.41 MB)
(8) 2808_รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560(8)กลยุทธ์ที่6.pdf (835.88 KB)
(9) 6817_รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560(9)ตามนโยบายการตรวจราชการ.pdf (2.69 MB)