สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 46 คน
 
[ 18 กรกฏาคม 2561 ] : ด่วนที่สุด >> ให้โรงเรียนสำรวจความต้องการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน <-->
 
 • Css
 • Css
 • Css
Untitled Document
หนังสือราชการ สพป.สร.3
ประชาสัมพันธ์ สพป.สร.3

สำรวจความต้องการงบประมาณค่าซ่อมแซมระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน(เครือข่ายคอมพิวเตอร์ : LAN) ปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2)
บันทึก : 17 สิงหาคม 2561 | อ่าน (243) | กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
สำรวจความต้องการด้านโครงสร้างและบริการพื้นฐาน ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (4)
บันทึก : 17 สิงหาคม 2561 | อ่าน (479) | กลุ่มนโยบายและแผน
การอบรมครูปฐมวัยและครูวิชาการโรงเรียนทุกคน (1)
บันทึก : 17 สิงหาคม 2561 | อ่าน (773) | กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
แจ้งการโอนเงินค่า่ใช้จ่ายประชุมกรรมการสถานศึกษาวันที่ 16 สิงหาคม 2561 (1)
บันทึก : 17 สิงหาคม 2561 | อ่าน (202) | กลุ่มบริหารการเงินฯ
เงินยืมโครงการอบรมพัฒนาครู อบรมระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 (1)
บันทึก : 15 สิงหาคม 2561 | อ่าน (413) | กลุ่มบริหารการเงินฯ

การอบรมครูผู้สอนชั้นป.1 ทุกท่าน (1)
บันทึก : 15 สิงหาคม 2561 | อ่าน (337) | กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561 (1)
บันทึก : 01 สิงหาคม 2561 | อ่าน (109) | กลุ่มบริหารการเงินฯ
ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... (1)
บันทึก : 20 กรกฏาคม 2561 | อ่าน (213) | กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด....เชิญประชุมทางไกล Conference เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน (1)
บันทึก : 18 กรกฏาคม 2561 | อ่าน (251) | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เอกสารประกอบการอบรม Computer Graphic
บันทึก : 14 กรกฏาคม 2561 | อ่าน (665) | กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
วารสารข่าว สพป.สร.3
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.สร.3
 

ประกาศประกวดราคารายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ร.ร.บ้านสระทอง ด้วยวิธี(e-bidding) (3)
บันทึก : 18 กรกฏาคม 2561 | อ่าน (118) |
ประกาศเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (1)
บันทึก : 01 มีนาคม 2561 | อ่าน (160) |
ประกาศเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 (1)
บันทึก : 02 กุมภาพันธ์ 2561 | อ่าน (159) |
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2)
บันทึก : 27 มีนาคม 2561 | อ่าน (380) |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1)
บันทึก : 08 กุมภาพันธ์ 2561 | อ่าน (366) |
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1)
บันทึก : 29 มกราคม 2561 | อ่าน (328) |
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
วีดีทัศน์/ภาพข่าว สพป.สร.3
 


นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผอ.ภานิชา อินทร์ช้าง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแกนนำด้านอาหารกลางวันและเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 
การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
บันทึก : 09 มีนาคม 2561 อ่าน (731)
 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพระแก้ว
บันทึก : 20 ธันวาคม 2558 อ่าน (2,491)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา..
บันทึก : 14 ธันวาคม 2558 อ่าน (2,514)
 
ประกาศโรงเรียนบ้านพระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการ
บันทึก : 03 ธันวาคม 2558 อ่าน (1,800)

 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายพงศ์พีระ ดูเรืองรัมย์ รร.บ้านร่มเย็น
บันทึก : 03 กรกฏาคม 2561 | อ่าน (738)
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สุภาพร บุญครอง
บันทึก : 02 กรกฏาคม 2561 | อ่าน (109)
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวยุพดี ปลุกใจหาญ
บันทึก : 30 มิถุนายน 2561 | อ่าน (599)
 
ผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวมณีวรรณ หฤทัยถาวร
บันทึก : 30 มิถุนายน 2561 | อ่าน (121)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.