:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
 
[ 03 ธันวาคม 2558 ]: เนื่องด้วย สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ปรับเปลี่ยนเว็บไซต์สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆใหม่ สำหรับโรงเรียนที่ต้องการตรวจสอบหนังสือราชการเก่า สามารถคลิกที่ลิงค์เว็บไซต์เดิมได้เลยนะครับ<-->[ 28 พฤศจิกายน 2558 ]: เรียนบุคคลที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียน หรือเผยแพร่ผลงาน ให้ลงทะเบียนสมาชิกเพื่อรับสิทธิ์ดังกล่าว<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 31 คน

 


  • Css
หนังสือราชการ สพป.สร.3
  
 
การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1)
บันทึก : 28 เมษายน 2560 | อ่าน (93)| กลุ่ม :อำนวยการ
 
การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บันทึก : 28 เมษายน 2560 | อ่าน (44)| กลุ่ม :อำนวยการ
 
เลื่อนเวลาการดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2 (2)
บันทึก : 26 เมษายน 2560 | อ่าน (391)| กลุ่ม :นโยบายและแผน
:: การตรวจสอบข้อมููล แก้ไขและปรับปรุงนักเรียนรายบุคคลกรณีซ้ำซ้อนต่างสังกัด และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559 (2)
บันทึก : 26 เมษายน 2560 | อ่าน(238)| กลุ่ม : นโยบายและแผน
:: ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนในสังกัดจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2560) (3)
บันทึก : 25 เมษายน 2560 | อ่าน(846)| กลุ่ม : บริหารงานบุคคล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สร.3
  
 
การดำเนินงานโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดสุรินทร์ฯ (1)
บันทึก : 27 เมษายน 2560 | อ่าน (54) | กลุ่ม :ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน (1)
บันทึก : 26 เมษายน 2560 | อ่าน (166) | กลุ่ม :การเงินและสินทรัพย์
 
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการเบิกเงินประกันสัญญา (1)
[ 1392435_infor1.jpg ]
บันทึก : 26 เมษายน 2560 | กลุ่ม :การเงินและสินทรัพย์
:: แบบรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 (1)
บันทึก : 24 เมษายน 2560 | อ่าน (234)| กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
:: ประกาศงบประจำเดือนมีนาคม2560(ต่อ) (1)
บันทึก : 21 เมษายน 2560 | อ่าน (299)| กลุ่ม : การเงินและสินทรัพย์
 
 
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.สร.3
  ยังไม่มีข้อมูล

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  
 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพระแก้ว
บันทึก : 20 ธันวาคม 2558 อ่าน (140) |โดย : โรงเรียนบ้านพระแก้ว
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
บันทึก : 14 ธันวาคม 2558 อ่าน (809) |โดย : โรงเรียนบ้านพระแก้ว
 
ประกาศโรงเรียนบ้านพระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการ
บันทึก : 03 ธันวาคม 2558 อ่าน (262) |โดย : โรงเรียนบ้านพระแก้ว
:: ประกาศผลการสอบพนักงานราชการ(ทั่วไป) ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนบ้านสน
บันทึก : 28 พฤศจิกายน 2558 | โดย: administrator
 
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  
 
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (177) โดย: นางสาวสายฝน กลิ่นศรีสุข
 
เรื่องการบริหารงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนสพป.สุรินทร์ เขต 5
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (263) โดย: กลุ่มงานกิจการพิเศษ
:: รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
:: บทคัดย่องานวิจัย เรื่องการอ่านและการเขียนคำยาก
 
 
  
 
นายอุทัย บุญมี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
 
 
 
มุมสำหรับสมาชิก
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนสมาชิก
ดาวน์โหลดทั่วไป
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)
มุมความรู้
 
10 คณะยอดฮิต แอดมิชชั่น 58 [153]
คลายข้อสงสัยในการสมัครสอบ GAT/PAT [97]
50 วิธีช่วยครูเอาชนะโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน [142]
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล [115]

ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 
 
ข่าวพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม
0 ภาพ 110 เข้าชม 0 ความเห็น
ข่าวปั่นเพื่อพ่อ
0 ภาพ 97 เข้าชม 0 ความเห็น
 
 
ข่าวแวดวงการศึกษาไทย
 
ข่าวการศึกษา