:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
 
 [ 03 สิงหาคม 2560 ]: ครูผู้สอนวิทย์ - คณิต ต้องเป็นสมาชิก TEPE Online ที่ https://www.tepeonline.org/user/register และเข้าสอบ วันที่ 19 สค 60<-->
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 51 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )
  

 
เชิญประชุมพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม เพื่อเลือกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร (1)
บันทึก : 21 สิงหาคม 2560 | อ่าน (566)| กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
ประชุมสัมนาวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 (1)
บันทึก : 21 สิงหาคม 2560 | อ่าน (797)| กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย " (1)
บันทึก : 21 สิงหาคม 2560 | อ่าน (1,115)| กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
การทดลองระบบทดสอบครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์ ด้วยระบบ TEPE Online เสมือนจริง วันที่ 19 สค. 60 (10)
บันทึก : 18 สิงหาคม 2560 | อ่าน (769)| กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
การประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และการอ่านรู้เรื่องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (1)
บันทึก : 18 สิงหาคม 2560 | อ่าน (907)| กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
:: แจ้งโอนเงินค่าใช้จ่ายฝึกอบรม (1)
บันทึก : 18 สิงหาคม 2560 | อ่าน(684)| กลุ่ม : การเงินและสินทรัพย์
:: เอกสารประกอบการล้างหนี้เงินยืมโครงการอบรมครูครบวงจร (2)
บันทึก : 17 สิงหาคม 2560 | อ่าน(1,188)| กลุ่ม : การเงินและสินทรัพย์
:: แจ้งโอนเงินค่าใช้จ่ายฝึกอบรม (1)
บันทึก : 16 สิงหาคม 2560 | อ่าน(631)| กลุ่ม : การเงินและสินทรัพย์
:: ขอเชิญส่งครูเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 (2)
บันทึก : 16 สิงหาคม 2560 | อ่าน(1,414)| กลุ่ม : นิเทศและติดตามฯ
:: แจ้งโอนเงินค่าใช้จ่ายฝึกอบรม (1)
บันทึก : 15 สิงหาคม 2560 | อ่าน(708)| กลุ่ม : การเงินและสินทรัพย์

 
โครงการศึกษาทางไกลพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับศตวรรษที่21ในสถานศึกษา (DL-EduTech Thailand) (1)
บันทึก : 18 สิงหาคม 2560 | อ่าน (228) | กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" (1)
บันทึก : 16 สิงหาคม 2560 | อ่าน (58) | กลุ่ม :ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
งานการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา 2560
บันทึก : 15 สิงหาคม 2560 | อ่าน (56) | กลุ่ม :อำนวยการ
 
ประกาศงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2560 (1)
บันทึก : 10 สิงหาคม 2560 | อ่าน (97) | กลุ่ม :การเงินและสินทรัพย์
 
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายฝึกอบรม (1)
บันทึก : 10 สิงหาคม 2560 | อ่าน (139) | กลุ่ม :การเงินและสินทรัพย์
:: แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการอบรม (1)
บันทึก : 02 สิงหาคม 2560 | อ่าน (266)| กลุ่ม : การเงินและสินทรัพย์
:: การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2560
บันทึก : 01 สิงหาคม 2560 | อ่าน (128)| กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
:: แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (5)
บันทึก : 31 กรกฏาคม 2560 | อ่าน (253)| กลุ่ม : การเงินและสินทรัพย์
:: ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560 "ระดับจังหวัด" (1)
บันทึก : 31 กรกฏาคม 2560 | อ่าน (136)| กลุ่ม : อำนวยการ
:: ประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Writer Awards 2017 ในหัวข้อ "สนุกคิด สนุกเขียน...รายวัน" (1)
บันทึก : 25 กรกฏาคม 2560 | อ่าน (186)| กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา

 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพระแก้ว
บันทึก : 20 ธันวาคม 2558 อ่าน (842) |โดย : โรงเรียนบ้านพระแก้ว
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
บันทึก : 14 ธันวาคม 2558 อ่าน (1,045) |โดย : โรงเรียนบ้านพระแก้ว
 
ประกาศโรงเรียนบ้านพระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการ
บันทึก : 03 ธันวาคม 2558 อ่าน (700) |โดย : โรงเรียนบ้านพระแก้ว
 
ประกาศผลการสอบพนักงานราชการ(ทั่วไป) ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนบ้านสน
บันทึก : 28 พฤศจิกายน 2558 อ่าน (897) |โดย : administrator

 
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน สาระดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (27) โดย: นายธำมรงค์ โพนทะนา
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางชัชฎาพร นิลทัย
อ่าน (256) โดย: ยุพดี ปลุกใจหาญ
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวยุพดี ปลุกใจหาญ
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (233) โดย: ยุพดี ปลุกใจหาญ
 
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (599) โดย: นางสาวสายฝน กลิ่นศรีสุข
 
เรื่องการบริหารงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนสพป.สุรินทร์ เขต 5
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (824) โดย: กลุ่มงานกิจการพิเศษ
:: รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
:: บทคัดย่องานวิจัย เรื่องการอ่านและการเขียนคำยาก
 
ข่าวพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม
0 ภาพ 813 เข้าชม 0 ความเห็น
ข่าวปั่นเพื่อพ่อ
0 ภาพ 749 เข้าชม 0 ความเห็น
  
 
นายบุญเจริญ บุญเชิด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
 
 

Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educa Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.