:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: ให้ทุกโรงเรียน ปรับปรุงข้อมูลในระบบ EMIS และระบบ BOBEC ทั้งนี้ ต้องยืนยันข้อมูลภายใน วันที่ 30 พ.ย. 60<-->


  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 26 คน
 ยังไม่ยืนยันสถานะ [1]ราย
 
 

 
ด่วนที่สุด แจ้งยืนยันความต้องการวิชาเอกเพื่อเสนอขออนุมัติ กศจ.สุรินทร์ (3)
บันทึก : 18 ธันวาคม 2560 | อ่าน (685)| กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการติดตั้งขยายแขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา (1)
บันทึก : 15 ธันวาคม 2560 | อ่าน (580)| กลุ่ม :นโยบายและแผน
 
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาขนาดเล็ก (1)
บันทึก : 15 ธันวาคม 2560 | อ่าน (402)| กลุ่ม :นโยบายและแผน
 
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปี 2560 (1)
บันทึก : 13 ธันวาคม 2560 | อ่าน (468)| กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ฯ ครั้งที่ 9/2560 (2)
บันทึก : 08 ธันวาคม 2560 | อ่าน (1,034)| กลุ่ม :อำนวยการ
:: แจ้งการโอนเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1)
บันทึก : 07 ธันวาคม 2560 | อ่าน (1,063)| กลุ่ม : การเงินและสินทรัพย์
:: การสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (1)
บันทึก : 04 ธันวาคม 2560 | อ่าน (1,441)| กลุ่ม : นิเทศและติดตามฯ
:: การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 (2)
บันทึก : 04 ธันวาคม 2560 | อ่าน (520)| กลุ่ม : อำนวยการ
:: การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (4)
บันทึก : 03 ธันวาคม 2560 | อ่าน (3,254)| กลุ่ม : บริหารงานบุคคล
:: ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (1)
บันทึก : 01 ธันวาคม 2560 | อ่าน (1,044)| กลุ่ม : ศูนย์ ITEC

 
ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าของหนังสือ "150 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"
บันทึก : 15 ธันวาคม 2560 | อ่าน (16) | กลุ่ม :อำนวยการ
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561
บันทึก : 12 ธันวาคม 2560 | อ่าน (56) | กลุ่ม :ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
ขอความร่วมมือดำเนินการค้นหาผลงานเชิงนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียน (1)
บันทึก : 01 ธันวาคม 2560 | อ่าน (100) | กลุ่ม :ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
ประกาศงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2560 (1)
บันทึก : 01 ธันวาคม 2560 | อ่าน (120) | กลุ่ม :การเงินและสินทรัพย์
 
แก้ไขประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ (1)
บันทึก : 25 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (387) | กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
:: แจ้งการโอนเงินประจำงวด งบประมาณปี 2561 (1)
บันทึก : 23 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (212)| กลุ่ม : การเงินและสินทรัพย์
:: แจ้งการโอนเงินประจำงวด งบประมาณปี 2561 (1)
บันทึก : 22 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (240)| กลุ่ม : การเงินและสินทรัพย์
:: แจ้งการโอนเงินกิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 (1)
บันทึก : 22 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (203)| กลุ่ม : การเงินและสินทรัพย์
:: รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (1)
บันทึก : 21 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (185)| กลุ่ม : การเงินและสินทรัพย์
:: ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการฯ (1)
บันทึก : 20 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (590)| กลุ่ม : บริหารงานบุคคล

 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพระแก้ว
บันทึก : 20 ธันวาคม 2558 อ่าน (1,601) |โดย : โรงเรียนบ้านพระแก้ว
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
บันทึก : 14 ธันวาคม 2558 อ่าน (1,677) |โดย : โรงเรียนบ้านพระแก้ว
 
ประกาศโรงเรียนบ้านพระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการ
บันทึก : 03 ธันวาคม 2558 อ่าน (1,138) |โดย : โรงเรียนบ้านพระแก้ว
 
ประกาศผลการสอบพนักงานราชการ(ทั่วไป) ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนบ้านสน
บันทึก : 28 พฤศจิกายน 2558 อ่าน (1,369) |โดย : administrator

 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางลัดดา นิสสัยดี ครูโรงเรียนบ้านพลวงฯ
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (101) โดย: นางลัดดา นิสสัยดี
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางพัชรา ศิลาเลิศ ครูโรงเรียนบ้านปราสาท
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (65) โดย: นางพัชรา ศิลาเลิศ
 
บทคัดย่องานวิจีัยนายสมพร สังข์โกมล
อ่าน (466) โดย: นายสมพร สังข์โกมล
 
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน สาระดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (414) โดย: นายธำมรงค์ โพนทะนา
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางชัชฎาพร นิลทัย
อ่าน (607) โดย: ยุพดี ปลุกใจหาญ
:: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวยุพดี ปลุกใจหาญ
:: รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
:: เรื่องการบริหารงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนสพป.สุรินทร์ เขต 5
:: รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
:: บทคัดย่องานวิจัย เรื่องการอ่านและการเขียนคำยาก
 
ข่าวพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม
0 ภาพ 1426 เข้าชม 0 ความเห็น
ข่าวปั่นเพื่อพ่อ
0 ภาพ 1337 เข้าชม 0 ความเห็น
  
 
นายมนตรี ประไวย์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
 
 

 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.