Untitled Document
[8]
  • Css
  • Css
  • Css
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หนังสือราชการ :กลุ่มบริหารงานบุคคล
 

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (1)
บันทึก : 31 มีนาคม 2564 | อ่าน (294)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ประจำปีพ.ศ.2563 (กรณีเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) (2)
บันทึก : 22 มีนาคม 2564 | อ่าน (580)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (1)
บันทึก : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน (991)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (1)
บันทึก : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน (1,131)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาสายงายบริหารสถานศึกษาประจำปี 2562(เพิ่มเติม) (5)
บันทึก : 19 มิถุนายน 2563 | อ่าน (1,911)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1)
บันทึก : 27 พฤษภาคม 2563 | อ่าน (1,184)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3