Untitled Document
  • Css
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หนังสือราชการ :กลุ่มบริหารงานบุคคล
 

อนุมัติผลการประเมินด้านที 3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (1)
บันทึก : 14 มีนาคม 2562 | อ่าน (999)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2562) (6)
บันทึก : 11 มีนาคม 2562 | อ่าน (1,099)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
การดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ (5)
บันทึก : 07 มีนาคม 2562 | อ่าน (1,060)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
แก้ไขประกาศบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2561 (1)
บันทึก : 27 กุมภาพันธ์ 2562 | อ่าน (1,312)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
การดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ (5)
บันทึก : 29 มกราคม 2562 | อ่าน (1,840)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) (1)
บันทึก : 28 มกราคม 2562 | อ่าน (1,081)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3