Untitled Document
[ 09 ตุลาคม 2563 ]: โทรศัพท์ของ สพป.สุรินทร๋ เขต 3 ชำรุด ไม่สามาถใช้งานได้ทุกเลขหมาย หากต้องการประสานงานทางโทรศัพท์ ให้ติดต่อที่หมายเลขส่วนตัวของ ผอ.กลุ่ม<-->
[36]
  • Css
  • Css
  • Css
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หนังสือราชการ :กลุ่มบริหารงานบุคคล
 

คำอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (1)
บันทึก : 14 สิงหาคม 2563 | อ่าน (1,651)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 (5)
บันทึก : 31 กรกฏาคม 2563 | อ่าน (3,801)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำรวจข้อมูลสภาพความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2563 (2)
บันทึก : 14 กรกฏาคม 2563 | อ่าน (2,765)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 (2)
บันทึก : 10 กรกฏาคม 2563 | อ่าน (2,319)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาสายงายบริหารสถานศึกษาประจำปี 2562(เพิ่มเติม) (4)
บันทึก : 19 มิถุนายน 2563 | อ่าน (3,384)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1)
บันทึก : 27 พฤษภาคม 2563 | อ่าน (2,036)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3