Untitled Document
[9]
  • Css
  • Css
  • Css
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หนังสือราชการ :กลุ่มบริหารงานบุคคล
 

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาสายงายบริหารสถานศึกษาประจำปี 2562(เพิ่มเติม) (4)
บันทึก : 19 มิถุนายน 2563 | อ่าน (650)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1)
บันทึก : 27 พฤษภาคม 2563 | อ่าน (499)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1)
บันทึก : 27 พฤษภาคม 2563 | อ่าน (387)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2)
บันทึก : 19 พฤษภาคม 2563 | อ่าน (506)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิในประเทศ (1)
บันทึก : 18 พฤษภาคม 2563 | อ่าน (443)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
การเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์ ว 19 (1)
บันทึก : 17 เมษายน 2563 | อ่าน (1,200)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3