:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: ให้ทุกโรงเรียน ปรับปรุงข้อมูลในระบบ EMIS และระบบ BOBEC ทั้งนี้ ต้องยืนยันข้อมูลภายใน วันที่ 30 พ.ย. 60<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
 ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 55 คน
 ยังไม่ยืนยันสถานะ [1]ราย
  

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

 

ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 0921 ] เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางลัดดา นิสสัยดี ครูโรงเรียนบ้านพลวงฯ  [ 102 ] นางลัดดา นิสสัยดี [2017-11-28]
[ 0920 ] เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางพัชรา ศิลาเลิศ ครูโรงเรียนบ้านปราสาท  [ 65 ] นางพัชรา ศิลาเลิศ [2017-11-28]
[ 0871 ] บทคัดย่องานวิจีัยนายสมพร สังข์โกมล  [ 466 ] นายสมพร สังข์โกมล [2017-11-08]
[ 0676 ] รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน สาระดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   [ 415 ] นายธำมรงค์ โพนทะนา [2017-08-12]
[ 0550 ] เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางชัชฎาพร นิลทัย  [ 607 ] ยุพดี ปลุกใจหาญ [2017-07-01]
[ 0549 ] เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวยุพดี ปลุกใจหาญ  [ 578 ] ยุพดี ปลุกใจหาญ [2017-07-01]
[ 0359 ] รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)   [ 950 ] นางสาวสายฝน กลิ่นศรีสุข [2015-12-14]
[ 0256 ] เรื่องการบริหารงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนสพป.สุรินทร์ เขต 5  [ 1151 ] กลุ่มงานกิจการพิเศษ [2015-11-30]
[ 0255 ] รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   [ 896 ] นางสุดา สติมั่น [2015-11-30]
[ 0254 ] บทคัดย่องานวิจัย เรื่องการอ่านและการเขียนคำยาก  [ 881 ] นางสาวเมทินี ยอดเสาดี [2015-11-30]
หน้าที่ 1