:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 58 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 4 )
  

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ : กลุ่มอำนวยการ
ข้อมูลบุคลากรตามกลุ่มงาน
หรือระบุชื่อ

ชื่อ-สกุล
นางอรุณี ชัยสุวรรณ
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ประถมศึกษา
เบอร์โทร
0811210320
อีเมล
tex.runee@hotmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
ชื่อ-สกุล
นายนรินทร์ เหิมหาญ
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การบริหารโรงเรียน
เบอร์โทร
0810669636
อีเมล
กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
ชื่อ-สกุล
นางสุภัค สาระสุข
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ประถมศึกษา
เบอร์โทร
0818793126
อีเมล
na_nana11@hotmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
ชื่อ-สกุล
นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่คุรุสภา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
080476446
อีเมล
surin_prov@ksp.or.th
กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
ชื่อ-สกุล
นางสาวเจนธิชา เมินดี
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป
เบอร์โทร
0895792512
อีเมล
jan_thicha@hotmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
ชื่อ-สกุล
นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร
ตำแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ศิลปศึกษา
เบอร์โทร
0881058843
อีเมล
wee999surin@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
ชื่อ-สกุล
นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
ตำแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
รัฐศาสตร์
เบอร์โทร
0864689373
อีเมล
okko2523@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
ชื่อ-สกุล
นายนพรัตน์ ภาสง่า
ตำแหน่ง
พนักงานธุรการ ระดับ ส.4
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
ชื่อ-สกุล
นายถวิล กล้วยทอง
ตำแหน่ง
ช่างไม้ ระดับ ช.4
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
0801638629
อีเมล
กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
ชื่อ-สกุล
นายประทีป รัตนกาญจน์
ตำแหน่ง
ช่างไม้ ระดับ ช.3
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
0856346185
อีเมล
กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ 1 2