:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 03 ธันวาคม 2558 ]: เนื่องด้วย สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ปรับเปลี่ยนเว็บไซต์สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆใหม่ สำหรับโรงเรียนที่ต้องการตรวจสอบหนังสือราชการเก่า สามารถคลิกที่ลิงค์เว็บไซต์เดิมได้เลยนะครับ<-->[ 28 พฤศจิกายน 2558 ]: เรียนบุคคลที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียน หรือเผยแพร่ผลงาน ให้ลงทะเบียนสมาชิกเพื่อรับสิทธิ์ดังกล่าว<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 32 คน

 

 

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข้อมูลบุคลากรตามกลุ่มงาน
หรือระบุชื่อ

ชื่อ-สกุล
นายฉลาด สาโยธา
ตำแหน่ง
รอง ผอ.สพป.สร.3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
บริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0833689512
อีเมล
กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ชื่อ-สกุล
นางพิกุล ธงไชย
ตำแหน่ง
ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
บริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0857668008
อีเมล
nim_surin3@hotmail.co.th
กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ชื่อ-สกุล
นายนาวิน อินทรโคตร
ตำแหน่ง
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การบัญชี
เบอร์โทร
0815936503
อีเมล
nawin.i@hotmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ชื่อ-สกุล
นางสาวเจนธิชา เมินดี
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป
เบอร์โทร
0895792512
อีเมล
jan_thicha@hotmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ชื่อ-สกุล
นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
ตำแหน่ง
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0868704464
อีเมล
wanna19noi@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ชื่อ-สกุล
นายอภิชาติ โภคาพาณิชย์
ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การบัญชี
เบอร์โทร
0879499975
อีเมล
komkhaiapi@hotmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หน้าที่ 1