:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 52 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข้อมูลบุคลากรตามกลุ่มงาน
หรือระบุชื่อ

ชื่อ-สกุล
นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต
ตำแหน่ง
รอง.ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
บริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0862656109
อีเมล
กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ชื่อ-สกุล
นางพิกุล ธงไชย
ตำแหน่ง
ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
บริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0857668008
อีเมล
nim_surin3@hotmail.co.th
กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ชื่อ-สกุล
นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
ตำแหน่ง
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0868704464
อีเมล
wanna19noi@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ชื่อ-สกุล
นางสาวอมรรัตน์ เสาวรัจ
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
0894248033
อีเมล
กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ชื่อ-สกุล
นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
0896293053
อีเมล
กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ชื่อ-สกุล
นางสาวศิราณี แสนกล้า
ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
0894242665
อีเมล
กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ชื่อ-สกุล
นางสาวศุภรัตน์ ปิยะไพร
ตำแหน่ง
ลูกจ้าง
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
0801660457
อีเมล
กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ชื่อ-สกุล
นางสาวปรีดาวรรณ สงวนแก้ว
ตำแหน่ง
ลูกจ้าง
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
0857781577
อีเมล
กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ชื่อ-สกุล
นางสาวอังคณา พนารินทร์
ตำแหน่ง
ลูกจ้าง
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
0872590901
อีเมล
กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หน้าที่ 1