:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 45 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ : กลุ่มนโยบายและแผน
ข้อมูลบุคลากรตามกลุ่มงาน
หรือระบุชื่อ

ชื่อ-สกุล
นายฉลาด สาโยธา
ตำแหน่ง
รอง.ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
บริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0833689512
อีเมล
กลุ่มงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
ชื่อ-สกุล
นายมนตรี ประไวย์
ตำแหน่ง
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0868683820
อีเมล
mp_8998@hotmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
ชื่อ-สกุล
นางนงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป
เบอร์โทร
0812655534
อีเมล
suda_43@hotmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
ชื่อ-สกุล
นางธมลวรรณ พลัง
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การแนะแนว
เบอร์โทร
0883503459
อีเมล
tamon2556@outlook.co.th
กลุ่มงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
ชื่อ-สกุล
นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
สังคมศึกษา
เบอร์โทร
0848346668
อีเมล
teapparit@hotmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
ชื่อ-สกุล
นายจำลอง อัครชัยมงคล
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0895821702
อีเมล
่jumlong1702@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
ชื่อ-สกุล
นางอริสรา สุรวงศ์ธนกุล
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0862535998
อีเมล
asun998@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
ชื่อ-สกุล
พ.จ.อ.คมกริช ทองหล่อ
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
รัฐศาสตร์
เบอร์โทร
0942409141
อีเมล
antsurin3@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
ชื่อ-สกุล
นางชลกนก โถแพงจันทร์
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
บริหารรัฐกิจ
เบอร์โทร
0879598217
อีเมล
chonkanoks7@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
ชื่อ-สกุล
นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป
เบอร์โทร
0908260564
อีเมล
กลุ่มงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ 1