:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 36 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ : กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ข้อมูลบุคลากรตามกลุ่มงาน
หรือระบุชื่อ

ชื่อ-สกุล
นายคำปุ่น บุญเชิญ
ตำแหน่ง
ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.)
เบอร์โทร
0899464845
อีเมล
Kampoon2007@hotmail.co.th
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์
ตำแหน่ง
รอง.ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
เบอร์โทร
0819768639
อีเมล
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นายนพพล พลอาสา
ตำแหน่ง
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
บริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0821277740
อีเมล
noppon56@yahoo.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นายพนัส พรมด้าว
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
บริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0862472077
อีเมล
108.109d@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นางสาววาริสา ดวงใจ
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0879650003
อีเมล
warisad272@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นางจิราพร ศิริโฉม
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0894264291
อีเมล
ji52040@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นายอุทัย บุญมี
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0895833189
อีเมล
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นายเกียรติศักดิ์ สอาดยิ่ง
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0874550700
อีเมล
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นางปัทมา เขียวเจริญ
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
บริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0844175775
อีเมล
pat.k1975@hotmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เบอร์โทร
0849602709
อีเมล
ananphapa@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
หน้าที่ 1 2 3