Untitled Document
[ 14 มกราคม 2561 ]: เจ้าหน้าที่เขต / โรงเรียน สามารถใช้ Username และ Password เดิมเข้าจัดการระบบต่างๆภายในเว็บไซต์ได้ปกติ<-->[ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: สพป.สุรินทร์ เขต 3 เปิดหน้าเว็บไซต์ใหม่ เช้าวันที่ 15 มกราคม 2561 <-->
กำลังออนไลน์ 75 คน

 

คู่มือใช้งาน Smart Card Reder กลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือใช้งาน (849.53 KB) ชุดไฟล์ระบบ (2.41 MB) หนังสือแจ้ง (86.95 KB)
หนังสือแจ้ง (86.95 KB)
คลังข้อสอบ ONET 58-59 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
แบบฟอร์มจัดจ้าง กลุ่มบริหารการเงินฯ
3423_1361_บันทึกกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง.docx (213.93 KB) 8649_9899_ตัวอย่างแบบจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ.docx (51.14 KB) 4793_6876_แบบกำหนดราคากลาง ปร 4 5 6.xlsx (24.69 KB)
3762_4883_บันทึกกำหนดเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์.docx (33.65 KB) 4758_6841_เอกสารประกอบ การเบิกจ่ายเงิน ให้โรงเรียนส่ง 2561.docx (26.41 KB)
แบบฟอร์มจัดจ้าง กลุ่มบริหารการเงินฯ
7076_จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโดยวิธีตกลงราคา ว 299 แก้ไข.doc (245.00 KB) 1063_บันทึกข้อความกำหนดราคากลาง.docx (23.84 KB) 895_แบบฟอร์ม ปปช.doc (48.00 KB)
9000_บันทึกคุมงาน 2.doc (378.50 KB) 993_งดตอกเสาเข็ม.1doc.doc (404.00 KB)
ประกาศงบทดลองเดือนพฤษภาคม2560 กลุ่มบริหารการเงินฯ
งบเดือนพฤษภาคม60 (6.96 MB)
คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหารการเงินฯ
8333_คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัส.pdf (5.46 MB) 8364_คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัส.pdf (5.46 MB) 1293_ขั้นตอนการใช้งานOBECMAIL.pdf (4.28 MB)
6341_ขั้นตอนการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พั.pdf (40.95 KB)
ใบติดใบเสร็จ กลุ่มบริหารการเงินฯ
ใบติดใบเสร็จ (24.50 KB)
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มบริหารการเงินฯ
520_user1_20171103_161509.pdf (571.47 KB)
การคิดปริมาณวัสดุ กลุ่มบริหารการเงินฯ
6614_การคิดปริมาณวัสดุ.doc (60.00 KB)
แบบฟอร์มซ่อมแซม กลุ่มบริหารการเงินฯ
4827_แบบฟอร์มซ่อมแซม ปร 4,5,6.xls (473.00 KB)
ตัวอย่างซ่อมแซม กลุ่มบริหารการเงินฯ
6303_ตัวอย่างซ่อมแซม.xls (215.50 KB)
คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
9977_คำร้องขอมีบัตร.pdf (251.37 KB)
แบบคำขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
บันทึกข้อความมอบฉันทะยืมทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล
882_บันทึกข้อความมอบฉันทะยืมทะเบียนประวัติ.docx (329.99 KB)
แบบฟอร์มคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
8847_แบบฟอร์มการแก้ไขปรับปรุงแบบข้อมูลภาครัฐ.pdf (170.83 KB)
หน้าที่ 1
หนังสือราชการล่าสุด

 
ด่วน แจ้งซักซ้อมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2561 ) ระดับเครือข่าย (6)
 
สำรวจข้อมูลเพื่อการจัดสรรงบประมาณซ๋อมอุปกรณ์ DLTV (4)
 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561 (1)
 
โครงการรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 (1)
 
การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
การอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทย วรรณคดี วรรณกรรมไทย
 
รับสมัครเข้าร่วมแข่งขันและประกวดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ปี 2561
 
ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการทักษะความปลอดภัยทางน้ำ ป.1 (1)
 
การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (2)
 
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.