:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 27 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การพิจารณาสรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กฯ  [ 25 ] พจนีย์ พระใหม่งาม
24 มีนาคม 2560
กลุ่มอำนวยการประชาสัมพันธ์โครงการอบรม  [ 444 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
15 มีนาคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 36 พุทธศักราช 2560  [ 244 ] เกสินี แสนทอง
09 มีนาคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559  [ 421 ] เกสินี แสนทอง
09 มีนาคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขยายเวลารับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์  [ 169 ] พนัส พรมด้าว
09 มีนาคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขอเชิญส่งครูเข้าร่วมโครงการเรื่อง "สร้างนวัตกรรมศิลปะด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามรอยพระบาทฯ"  [ 252 ] พนัส พรมด้าว
06 มีนาคม 2560
กลุ่มอำนวยการขอประชาสัมพันธ์ข่าวหน่วยงานราชการ  [ 694 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
28 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุคร ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์2560  [ 650 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
23 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สพป.สุรินทร์ เขต 3  [ 1628 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
16 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการสรุปเข้ม ครั้งที่ ๑๓ "๑๐๐ปี จามจุรี ร้อยความดีตามรอยพ่อ"  [ 229 ] ภัทรพร เรืองบุตร
16 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคล!!! สถิติการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ปี 2560  [ 3685 ] ปฏิวัติ ไชยชนะ
15 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯคู่มือ แบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔  [ 1012 ] นางจิราพร ศิริโฉม
15 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯคู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(์National Test : NT)  [ 498 ] นางจิราพร ศิริโฉม
15 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มอำนวยการแจ้งระเบียบและแนวปฏิบัติการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ชพค.-ชพส.  [ 344 ] เจนธิชา สอนสุระ
14 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มอำนวยการประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  [ 123 ] เจนธิชา สอนสุระ
14 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแจ้งรับแบบพิมพ์ (ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3) ปีการศึกษา 2559 (รอบ 3)  [ 312 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
08 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2560  [ 292 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
07 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ปี 2560  [ 263 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
06 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2560  [ 286 ] เกสินี แสนทอง
30 มกราคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการสมัครสอบแข่งขันความสามารถวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  [ 520 ] ลิขิต พวงประโคน
30 มกราคม 2560
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์รายโอนเงินค่ารักษาพยาบาล,ค่าศึกษาบุตร,ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน ม.ค.60  [ 812 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
25 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการสร้างเสริมและสนับสนุนทักษะด้านกีฬาบาสเกตบอลแก่เยาวชนไทยอย่างยั่งยืน  [ 205 ] พจนีย์ พระใหม่งาม
19 มกราคม 2560
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน 2/2559  [ 902 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
19 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และปีที่ 4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตา  [ 313 ] นางคัทลียา ฉิมถาวร
17 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแจ้งรับแบบพิมพ์เพื่อใช้ในราชการ (รอบที่ 2)  [ 303 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
13 มกราคม 2560
หน่วยงานอื่นๆประกาศผลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2559  [ 520 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
10 มกราคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการทดสอบ Pre O-Net 59  [ 1115 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
05 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแจ้งรับแบบพิมพ์เพื่อใช้ในราชการ  [ 592 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขอเชิญสมัครเป็นวิทยากรให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2  [ 353 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯปฏิทินการสอบ ONET ปีการศึกษา 2559  [ 236 ] administrator
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการการให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 751 ] เจนธิชา สอนสุระ
23 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการประชาสัมพันธ์ ประกาศฯ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560  [ 312 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
23 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการคัดเลือและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ Active Teacher Award  [ 626 ] อุดม ภาสดา
23 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประชาสัมพันธ์การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558  [ 639 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
22 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรีและด้านนาฏศิลป์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ  [ 244 ] พนัส พรมด้าว
20 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการสถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัยทางถนน  [ 289 ] เกสินี แสนทอง
13 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการหมายกำหนดการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2558  [ 387 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
13 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการการเสนอประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู  [ 276 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
09 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปี 2560  [ 635 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
08 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลฯ  [ 242 ] คัทลียา ฉิมถาวร
02 ธันวาคม 2559
หน้าที่ 1 2 3 4 5