:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 45 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มงานเรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มอำนวยการประชาสัมพันธ์โครงการอบรม  [ 444 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
15 มีนาคม 2560
กลุ่มอำนวยการขอประชาสัมพันธ์ข่าวหน่วยงานราชการ  [ 694 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
28 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มอำนวยการแจ้งระเบียบและแนวปฏิบัติการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ชพค.-ชพส.  [ 344 ] เจนธิชา สอนสุระ
14 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มอำนวยการประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  [ 123 ] เจนธิชา สอนสุระ
14 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มอำนวยการการให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 751 ] เจนธิชา สอนสุระ
23 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการประชาสัมพันธ์ ประกาศฯ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560  [ 312 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
23 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการหมายกำหนดการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2558  [ 387 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
13 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการการเสนอประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู  [ 276 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
09 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา  [ 317 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
28 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเดือนกันยายน 2559  [ 643 ] เจนธิชา สอนสุระ
28 กันยายน 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯเดือนสิงหาคม 2559  [ 835 ] เจนธิชา สอนสุระ
06 กันยายน 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเดือนกรกฎาคม 2559  [ 597 ] เจนธิชา สอนสุระ
16 สิงหาคม 2559
กลุ่มอำนวยการประชาสัมพันธ์ วารสาร "วิทยาจารย์"  [ 496 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
28 กรกฏาคม 2559
กลุ่มอำนวยการสกสค.ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2559  [ 649 ] เจนธิชา สอนสุระ
13 กรกฏาคม 2559
กลุ่มอำนวยการการชำระค่าเบี้ยประกันภัยของผู้กู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการธนาคารอาคารสงเคราะห์  [ 468 ] เจนธิชา สอนสุระ
04 กรกฏาคม 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ ผอ.กลุ่ม/ศูนย์ ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 4/2559  [ 484 ] วีรวัฒน์ พรหมบุตร
03 กรกฏาคม 2559
กลุ่มอำนวยการผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำด้านจรรยาบรรณฯ ของคุรุสภา(หลักสูตร 3 วัน)  [ 719 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
23 มิถุนายน 2559
กลุ่มอำนวยการการพัฒนาผู้นำด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา (หลักสูตร 3 วัน)  [ 1033 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
17 มิถุนายน 2559
กลุ่มอำนวยการประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ  [ 446 ] เจนธิชา สอนสุระ
16 มิถุนายน 2559
กลุ่มอำนวยการประชาสัมพันธ์ ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูฯ  [ 718 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
03 มิถุนายน 2559
กลุ่มอำนวยการการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติครม.  [ 360 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
18 มีนาคม 2559
กลุ่มอำนวยการขอเชิญประชุมสัมมนา ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคว มั่งคั่ง ยั่งยืน  [ 388 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
14 มีนาคม 2559
กลุ่มอำนวยการประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุประจำปี 2559  [ 491 ] เจนธิชา สอนสุระ
09 มีนาคม 2559
กลุ่มอำนวยการโครงการรวมพลังปฏิรูปการเรียนรู้ "ครูสร้างคน คนสร้างชาติ"  [ 494 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
25 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มอำนวยการประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษา เข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2559  [ 746 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
27 มกราคม 2559
กลุ่มอำนวยการโครงการหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่จังหวัดสุรินทร์ ปี 2559  [ 774 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
26 มกราคม 2559
กลุ่มอำนวยการกิจกรรมงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 4  [ 779 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
19 มกราคม 2559
กลุ่มอำนวยการประกาศผลการตัดสินประกวดคำขวัญวันครู ประจำสถานศึกษา ประจำปี 2559  [ 818 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
15 มกราคม 2559
กลุ่มอำนวยการโครงการอบรมค่ายนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขันหุ่นยนต์ Sawatdee Robotics 2015 ปี 2558  [ 429 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
15 มกราคม 2559
กลุ่มอำนวยการโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านปี 59  [ 397 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
15 มกราคม 2559
กลุ่มอำนวยการการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559  [ 508 ] วีรวัฒน์ พรหมบุตร
07 มกราคม 2559
กลุ่มอำนวยการการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๕๙"  [ 609 ] วีรวัฒน์ พรหมบุตร
30 ธันวาคม 2558
กลุ่มอำนวยการ ผอ.สพป.เปิดงานแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเครือข่ายการจัดการศึกษาศรีณรงค์ 2  [ 561 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
18 ธันวาคม 2558
กลุ่มอำนวยการมาตรการอำนวยความปลอดภัยทางถนน  [ 684 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
18 ธันวาคม 2558
กลุ่มอำนวยการภาพบรรยากาศพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  [ 536 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
15 ธันวาคม 2558
กลุ่มอำนวยการบรรยากาศพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65   [ 514 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
09 ธันวาคม 2558
กลุ่มอำนวยการบรรยากาศพิธิปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65   [ 635 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
09 ธันวาคม 2558
กลุ่มอำนวยการภาพกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" Bike for Dad  [ 648 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
04 ธันวาคม 2558
หน้าที่ 1