:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 58 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มงานเรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การพิจารณาสรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กฯ  [ 25 ] พจนีย์ พระใหม่งาม
24 มีนาคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 36 พุทธศักราช 2560  [ 244 ] เกสินี แสนทอง
09 มีนาคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559  [ 421 ] เกสินี แสนทอง
09 มีนาคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการสรุปเข้ม ครั้งที่ ๑๓ "๑๐๐ปี จามจุรี ร้อยความดีตามรอยพ่อ"  [ 229 ] ภัทรพร เรืองบุตร
16 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแจ้งรับแบบพิมพ์ (ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3) ปีการศึกษา 2559 (รอบ 3)  [ 312 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
08 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2560  [ 286 ] เกสินี แสนทอง
30 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการสร้างเสริมและสนับสนุนทักษะด้านกีฬาบาสเกตบอลแก่เยาวชนไทยอย่างยั่งยืน  [ 205 ] พจนีย์ พระใหม่งาม
19 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และปีที่ 4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตา  [ 313 ] นางคัทลียา ฉิมถาวร
17 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแจ้งรับแบบพิมพ์เพื่อใช้ในราชการ (รอบที่ 2)  [ 303 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
13 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแจ้งรับแบบพิมพ์เพื่อใช้ในราชการ  [ 592 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการสถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัยทางถนน  [ 289 ] เกสินี แสนทอง
13 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลฯ  [ 242 ] คัทลียา ฉิมถาวร
02 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ  [ 448 ] เกสินี แสนทอง
15 สิงหาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความหัวข้อ "อาหารปลอดภัย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดินฯ  [ 532 ] เกสินี แสนทอง
07 กรกฏาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการประกวดคำขวัญ หัวข้อ "คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย"  [ 474 ] เกสินี แสนทอง
07 กรกฏาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวพร้อมส่งใบสมัครการประกวดภาพวาด หัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน"  [ 459 ] พจนีย์ พระใหม่งาม
06 กรกฏาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการโพธิสัตว์น้อย "ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา 2559  [ 454 ] นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก
05 กรกฏาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   [ 601 ] นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก
05 กรกฏาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์การประกวด"บริหารกายหน้าเสาธง"  [ 366 ] พจนีย์ พระใหม่งาม
29 มิถุนายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๙  [ 998 ] นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก
21 มิถุนายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  [ 439 ] เกสินี แสนทอง
07 มิถุนายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559  [ 420 ] เกสินี แสนทอง
07 มิถุนายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอเชิญชมรายการโทรทัศน์รูปแบบวาไรตี้เชิงสารคดี "พระคุณที่สาม"  [ 449 ] เกสินี แสนทอง
07 มิถุนายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอความร่วมมือในการกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ  [ 631 ] นิตยา ธรรมนาม
10 พฤษภาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจำปี ๒๕๕๙"  [ 758 ] เกสินี แสนทอง
29 มีนาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๙  [ 433 ] เกสินี แสนทอง
18 มีนาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด  [ 410 ] เกสินี แสนทอง
18 มีนาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารายชื่อโรงเรียนยังไม่รายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559  [ 1191 ] ณิชากร ฉัตรทอง
10 มีนาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการตอบปัญหาทางวิชาการทีชซิ่งทอยส์ครั้งที่ 2  [ 470 ] เกสินี แสนทอง
26 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารับหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙  [ 365 ] พจนีย์ พระใหม่งาม
23 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาดาวน์โหลดเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่   [ 1412 ] administrator
24 มกราคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องสานพลังสร้างคุณภาพเยาวชนไทยก้าวไกลสู่สากล  [ 643 ] เกสินี แสนทอง
19 มกราคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน   [ 544 ] เกสินี แสนทอง
19 มกราคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์ "ยุติความรุนแรงและการรังแกในโรงเรียน  [ 470 ] เกสินี แสนทอง
11 มกราคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙  [ 487 ] นายศราวุธ ปิเถาะนาม
06 มกราคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์  [ 419 ] administrator
28 พฤศจิกายน 2558
หน้าที่ 1