:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: ให้ทุกโรงเรียน ปรับปรุงข้อมูลในระบบ EMIS และระบบ BOBEC ทั้งนี้ ต้องยืนยันข้อมูลภายใน วันที่ 30 พ.ย. 60<-->


  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 33 คน
 ยังไม่ยืนยันสถานะ [1]ราย
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITEC
  
กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  [1,044] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
01 ธันวาคม 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECมาตรการติดตามการบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจน (CCT)  [620] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
21 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECการใช้งานเครื่องอ่านบัตร Smart Card  [853] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
03 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECมาตรการกำกับติดตามการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 2/2560  [1,190] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
31 ตุลาคม 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECยืนยันขอรับการจัดสรรงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2561 (DLIT)  [1,099] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
30 ตุลาคม 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECการประชุมผู้บริหารทางไกล ผ่่าน VDO-Conference พุธเช้า ข่าว สพฐ  [437] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
10 ตุลาคม 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECอนุมัติงบกลางการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2560  [1,640] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
26 กันยายน 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECแจ้งผลปรากฏการณ์ Sun Outage  [632] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
05 กันยายน 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECการประชุมทางไกล้ VDO Conference  [480] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
05 กันยายน 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECการลงทะเบียนและแจกจ่ายเครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart Card Reader)  [954] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
15 สิงหาคม 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECการซ่อมแซมและย้ายอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครือข่าย UniNET  [914] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
11 ธันวาคม 2558
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  [675] administrator
30 พฤศจิกายน 2558
หน้าที่ 1
 
   
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.