:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 76 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งรายชื่อ สมาชิก ช.พ.ค -ช.พ.ส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป  [ 507 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
10 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งรายชื่อ สมาชิก ช.พ.ค.ที่ถูกถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก ช.พ.ค กรณีค้างชำระเกินฯเกิน 3 เดือน  [ 442 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
10 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติม( 6 โรงเรียน)  [ 1223 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
25 มกราคม 2560
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ขอเชิญประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559และ ปี พ.ศ.2560  [ 865 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
22 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งรายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์ฯ ตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป  [ 326 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
13 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเป็นเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป  [ 651 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
08 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560  [ 817 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
23 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งการโอนเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  [ 2459 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
17 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งการโอนเงินระบบสุขาภิบาลที่ดีในโรงเรียน ปี2559  [ 1190 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
09 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งรายชื่อ สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์ฯตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป  [ 719 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
03 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ขอเชิญสมาชิก กบข เข้าร่วมกิจกรรม กบข สมาชิกสัมพันธ์สัญจร  [ 458 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
03 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ที่ ศธ 04168/3776 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ ฯ (ทดแทน) (DLIT) 6  [ 1523 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
28 ตุลาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  [ 1125 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
20 ตุลาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งรายชื่อ สมาชิก ช.พ.ค ที่ถูกถอนชื่อ ฯกรณีค้างชำระฯเกิน 3 เดือน  [ 587 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
27 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ.  [ 762 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
21 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ที่ค้างชำระตั้งแต่ 3 เดือน  [ 767 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
04 สิงหาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถูกถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก กรณีค้างชำระเงินฯเกิน 3 เดือน  [ 1865 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
11 กรกฏาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์การเปิดโอกาสให้สมาชิก กสจ.เพิ่มอัตราเงินนำส่งสะสมได้มากกว่าร้อยละ3แต่ไม่เกินร้อยละ15  [ 717 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
07 กรกฏาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์การจัดทำข้อมูลโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง  [ 2300 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
02 พฤษภาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ e-market , e-bidding  [ 1534 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
11 มีนาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี 2559  [ 2998 ] นาวิน อินทรโคตร
11 มีนาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์รายงานผลการดำเนินงานงบกลาง(งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)  [ 1759 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
06 ธันวาคม 2558
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ด่วนที่สุด..ส่งสำเนาสัญญาจ้าง และบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP  [ 1506 ] อภิชาติ โภคาพานิชย์
30 พฤศจิกายน 2558
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์โรงเรียนที่ส่งสำเนาสัญญาจ้าง แต่ยังไม่บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP  [ 1273 ] อภิชาติ โภคาพานิชย์
30 พฤศจิกายน 2558
หน้าที่ 1