:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 03 สิงหาคม 2560 ]: ครูผู้สอนวิทย์ - คณิต ต้องเป็นสมาชิก TEPE Online ที่ https://www.tepeonline.org/user/register และเข้าสอบ วันที่ 19 สค 60<-->
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 47 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
  
กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มบริหารงานบุคคลแบบสำรวจข้อมูลการอบรมพัมนาครูรูปแบบครบวงจร (เฉพาะครูเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีชื่อในระบบ)  [848] นางสินีนาถ เกษแก้ว
11 ตุลาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา  [1,809] นางพัทธนันท์ สุวรรณทอง
05 ตุลาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน วันที่ 2 - 3 ต.ค. 2560  [1,171] นางสินีนาถ เกษแก้ว
27 กันยายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว  [1,726] นางพัทธนันท์ สุวรรณทอง
20 กันยายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งรับหนังสือประกาศประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  [1,772] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
19 กันยายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งรับหนังสือประกาศประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  [1,474] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
19 กันยายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการประเมินหลักสูตรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  [1,165] นางสินีนาถ เกษแก้ว
14 กันยายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลรายชื่ออนุมัติปรับเงินเดือนให้ได้ตามคุณวุฒิที่เพิ่มสูงขึ้น  [1,309] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
14 กันยายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคล อนุมัติครูผู้ช่วยเป็นครู  [1,245] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
14 กันยายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการเลื่อนและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูมีิวิทยฐานะชำนาญการ  [1,247] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
14 กันยายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2560  [1,713] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
12 กันยายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2560)  [3,487] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
12 กันยายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งผลอนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  [1,637] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
09 กันยายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้ง ข้าราชการครูฯ ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสนง.สุรินทร์ เขต 3 จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน   [604] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
08 กันยายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้รักษาการในตำแหน่ง  [1,116] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
06 กันยายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลสำรวจข้อมูลกรณีข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกเลิกการจัดอบรม  [828] นางสินีนาถ เกษแก้ว
01 กันยายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2  [2,181] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
28 สิงหาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลส่งตัวลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด้กพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม  [1,012] นางสินีนาถ เกาแก้ว
23 สิงหาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลเชิญประชุมพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม เพื่อเลือกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร  [894] นางสินีนาถ เกษแก้ว
21 สิงหาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการทดลองระบบทดสอบครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์ ด้วยระบบ TEPE Online เสมือนจริง วันที่ 19 สค. 60  [971] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
18 สิงหาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อบรรจุรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  [706] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
11 สิงหาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการทดลองระบบทดสอบครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์ ด้วยระบบ TEPE Online เสมือนจริง  [1,348] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
03 สิงหาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  [575] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
03 สิงหาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สังกัด สพฐ.  [653] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
02 สิงหาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2560  [1,492] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
31 กรกฏาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการทดสอบความรู้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online  [1,239] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
26 กรกฏาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  [1,187] นฤมล
26 กรกฏาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลขอเชิญประชุม  [1,015] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
25 กรกฏาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  [1,154] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
19 กรกฏาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมไป สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  [615] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
07 กรกฏาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมไป สพป.ศรีสะเกษเขต 2  [238] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
07 กรกฏาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  [961] สินีนาถ
06 กรกฏาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งข้าราชการฯที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560( 1 ตุลาคม 2560)  [981] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
04 กรกฏาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคล!!! จัดส่งเอกสารชี้แจงสิทธิความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว  [1,239] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
27 มิถุนายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ผ่านระบบ OBECTV  [568] นฤมล
27 มิถุนายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลสำรวจข้อมูลสภาพความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2560  [1,193] นฤมล
22 มิถุนายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด!!! การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  [1,202] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
22 มิถุนายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดทำประกาศเกษียณอายุราชการลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2560  [794] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
13 มิถุนายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติที่จะขอเครื่ิองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย(ชั้นป.ม.) ประจำปี 2559  [808] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
18 ธันวาคม 2558
กลุ่มบริหารงานบุคคลรายชื่อผู้บริหารโรงเรียนสุจริตเข้ารับการอบรมโครงการสุจริต ป้องกันการทุจริต  [877] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
17 ธันวาคม 2558
หน้าที่ 1 2
 
   
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educa Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.