:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 49 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)  [ 231 ] นิตยา ธรรมนาม
24 มีนาคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  [ 775 ] ณิชากร ฉัตรทอง
13 มีนาคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙  [ 268 ] นิตยา ธรรมนาม
10 มีนาคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  [ 447 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
10 มีนาคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการจักรยานพระราชทาน  [ 837 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
08 มีนาคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ  [ 383 ] นิตยา ธรรมนาม
01 มีนาคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาคำสั่งคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2560  [ 626 ] ณิชากร ฉัตรทอง
28 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ  [ 1391 ] ณิชากร ฉัตรทอง
16 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามอบข้าวสาร  [ 366 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
15 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการคัดกรองอาการตาบอดสีของนักเรียนในโรงเรียน  [ 362 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
14 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  [ 519 ] เพ็ญศรี ผลักกระโทก
09 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแจ้งเวียนประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดชื่อสารเคมี พื้นที่ควบคุมและหน้าที่ของผู้ทำธุรกรรมฯ  [ 209 ] เพ็ญศรี ผลักกระโทก
09 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560  [ 426 ] ณิชากร ฉัตรทอง
09 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)  [ 387 ] ณิชากร ฉัตรทอง
06 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถและการไปทัศนศึกษา  [ 492 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
06 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามาตรการเฝ้าระวังและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์  [ 447 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
02 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560"  [ 1002 ] ณิชากร ฉัตรทอง
31 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน"ธันวาคม2559-มกราคม2560เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน  [ 1101 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
24 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(รับตรง)ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการเพชรในตม รุ่น 32  [ 557 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
19 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสายวิชาชีพ  [ 458 ] ณิชากร ฉัตรทอง
19 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE  [ 394 ] เพ็ญศรี ผลักกระโทก
17 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการช่วยเหลือนักเรียนที่โรงเรียนประสบภัยภาคใต้  [ 496 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
11 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  [ 994 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
09 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการคัดกรองอาการตาบอดสีของนักเรียนในโรงเรียน  [ 1009 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
04 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารายชื่อโรงเรียนยังไม่ส่งแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  [ 571 ] ณิชากร ฉัตรทอง
28 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารายชื่อโรงเรียนยังไม่ส่งแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  [ 501 ] ณิชากร ฉัตรทอง
27 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  [ 836 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
21 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี ๒๕๖๐  [ 1054 ] นิตยา ธรรมนาม
20 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี ๒๕๖๐  [ 904 ] นิตยา ธรรมนาม
20 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาข้อมูลแผนการรับนักเรียนและผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  [ 907 ] ณิชากร ฉัตรทอง
07 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน  [ 807 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
02 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารับมอบทุนการศึกษา "โครงการทุนการศึกษาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ  [ 471 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
02 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558  [ 809 ] นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก
02 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดกิจกรรมรื่นเริงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  [ 647 ] นิตยา ธรรมนาม
30 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการติดตามและรายงานผลการให้บริการซ่อมแซมดูแลและบำรุงรักษาจักรยานพระราชทาน  [ 376 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
29 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560  [ 456 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
24 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ  [ 569 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
24 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโปรแกรมการคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  [ 1043 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
21 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการคัดเลือกโรงเรียนส่งโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประกวดฯ  [ 600 ] พจนีย์ พระใหม่งาม
18 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขยายเวลารับสมัครโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สมัครเข้าร่วมโครงการ  [ 474 ] พจนีย์ พระใหม่งาม
18 พฤศจิกายน 2559
หน้าที่ 1 2 3