Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 29 คน
 

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลสำรวจความต้องการงบประมาณค่าซ่อมแซมระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน(เครือข่ายคอมพิวเตอร์ : LAN) ปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 1829 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
17 สิงหาคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๑  [ 2828 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
23 พฤษภาคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลการสำรวจ(New DLTV) ระดับก่อนประถมศึกษา  [ 3196 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
22 พฤษภาคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลยืนยันการสำรวจข้อมูลเครือข่ายอินเทอรเน็ต  [ 3010 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
17 เมษายน 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลมาตราการกำกับติดตามการจัดทำข้อมูล EMIS สิ้นปีการศึกษา 2560  [ 2448 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
05 เมษายน 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลDMC ปลายปีการศึกษา ๒๕๖๐  [ 2692 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
30 มีนาคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลสำรวจข้อมูลเพื่อการจัดสรรงบประมาณซ๋อมอุปกรณ์ DLTV   [ 3455 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
20 มีนาคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลสำรวจข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  [ 1980 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
15 มีนาคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลการยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัดในระบบ DMC  [ 2682 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
16 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลการแก้ไขเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนให้ถูกต้อง ใน DMC   [ 1922 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
16 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลส่งคลิบวีดีโอ หรือออกแบบภาพฉากหลังออกอากาศรายการ   [ 2035 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
14 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์จาก สพฐ. 19 ม.ค. 61 ช่วงบ่าย  [ 3123 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
17 มกราคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลการดำเนินการจัดการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน  [ 1929 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
05 มกราคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลแนวทางในการดำเนินงานการใช้ Internet โรงเรียน  [ 1982 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
04 มกราคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลการรายงานข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนทางเว็บไซต์  [ 2099 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
24 ธันวาคม 2560
หน้าที่ 1
หนังสือราชการล่าสุด

 
การดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ (5)
 
การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
 
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (กรณีเพิ่มเติม) (5)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2)
 
เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในหัวข้อ "ฐานความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัย ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 (1)
 
งบทดลองเดือนเมษายน 2562 (1)
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต)
 
Update โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน V.1.5
 
งบทดลองเดือนมีนาคม 2562 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140