:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: ให้ทุกโรงเรียน ปรับปรุงข้อมูลในระบบ EMIS และระบบ BOBEC ทั้งนี้ ต้องยืนยันข้อมูลภายใน วันที่ 30 พ.ย. 60<-->


  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 46 คน
 ยังไม่ยืนยันสถานะ [1]ราย
 
10 คณะยอดฮิต แอดมิชชั่น 58
 

ผ่าน ไปแล้วสำหรับการแอดมิชชั่น 58 น้องๆ อยากรู้ไหมว่าแต่ละคณะที่มีผู้สมัครมากที่สุดนั้น ทำไมถึงมีคนสมัครเยอะ เข้าไปแล้วเขาเรียนอะไรกันบ้าง ต้องเจอกับอะไรบ้าง เป็นที่ต้องการของตลาดมากน้อยแค่ไหน


บท ความนี้จะพาไปรู้จักกับคณะต่างๆ ที่เรียนเหมือนกัน แต่ต่างสถาบัน โดยมีจุดประสงค์อยากให้น้องๆ ได้รู้เกี่ยวกับแต่ละคณะก่อนที่จะเข้าสู่สนามสอบแอดมิชชั่น 59


1.คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ถือได้ว่าเป็นคณะยอดฮิตเพราะติดโผตั้ง 6 อันดับ 6 สถาบัน แต่ที่เราจะแนะนำให้รู้จักอีกหนึ่งสถาบันก็คือ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดย พี่จั๊กจี้-ญานิศา จากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เล่าถึงสิ่งสำคัญของการเป็นพยาบาลคือ “ต้อง ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ อดทน เพราะว่าวิชาชีพนี้เราต้องทำงานร่วมกับคนหลายๆ สาขาวิชา แต่ว่าเราคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุด และผู้ป่วยแต่ละคนก็มีรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน ฉะนั้นความซื่อสัตย์จึงมีความสำคัญมากเพราะผู้ป่วยต้องไว้ใจเราได้”


พยาบาลสภากาชาดไทย


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่


Alumni : จั๊กจี้-ญานิศา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/20753/a>


คณะพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/15224/a>


แนะแนวอาชีพ “พยาบาล”


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/14246/a>2. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต


 


บัญชีก็ฮิตไม่แพ้ใคร และมีหลายสถาบันที่เปิดสอนโดยหลักสูตรแต่ละที่ต่างกันไม่มาก มาดูกันว่ารุ่นพี่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ มีอะไรมาแนะนำน้องๆ ที่สนใจบ้าง


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่


แนะแนวคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/13666/a>3. คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ) ใน 8 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ สถิติฯ


 


คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี สาขาเคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ถือได้ว่าเป็นคณะที่มีหลากหลายสาขาวิชามาก แต่หลักๆ คืออยู่บนพื้นฐานเหตุและผล โดยได้รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากการสัมภาษณ์มามีทั้ง รุ่นพี่อย่าง พี่น้ำตาล ธิภาดา จากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ ที่บอกไว้ว่า “คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานด้านความคิดอย่างมีเหตุผล”


หรืออย่าง คณิตศาสตร์ประกันภัย ที่กลายเป็นเรื่องทอล์กออฟเดอะทาวน์เมื่อปีที่ผ่าน ศิษย์เก่าอย่างพี่พลอย-ปรียาภัทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เล่าถึงเสน่ห์ของอาชีพนี้ว่า “มีอำนาจ คือเราสั่งได้เราเป็นคนตัดสินใจได้ เราเป็นคนเอาตัวเลขมาให้ผู้ใหญ่ตัดสินใจ มันรู้สึกว่าเอออาชีพเราสำคัญนะ แล้วหลายๆ คนต้องพึ่งพา ต้องพึ่งเรา ซึ่งบางทีก็กดดันเหมือนกัน” เอ้ย น่าสนนะเนี่ยหากน้องๆ สนใจสาขาวิชาเคมี แต่ก็กลัวจะได้อยู่แต่โรงงาน พี่ปลา-ปาริฉัตร ศิษย์เก่าสาขาเคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังบอกว่า  “สาขานี้จบแล้วมีโอกาสในการทำงานค่อนข้างกว้าง ไม่จำเป็นต้องทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้ค่ะ”


นอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่จากสาขาวิชาอื่นๆ อย่างเช่น เคมี วิทยาศาสตร์ทางทะเล ชีววิทยา และไอดอลนักวิทยาศาสตร์หญิงคนเก่งของไทย “ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ” มาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้และเตรียมตัวให้พร้อมอีกด้วย


 


 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่


Alumni : น้ำตาล ธิภาดา ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ  http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/1561/a>


Alumni : พลอย-ปรียาภัทร์ คณิตศาสตร์ประกันภัย ม.มหิดล


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/19773/a>


Alumni : ปลา-ปาริฉัตร โบขุนทด แนะนำ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี สาขาเคมีอุตสาหกรรม ลาดกระบังฯ


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/12093/a>


Alumni : อะตอม-อุกิจธน ฉัตรสว่างวงศ์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/11909/p>

บทสัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/12930/a>


ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ : ยอดนักวิทยาศาสตร์หญิงรุ่นใหม่


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/14856/a>


 


4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกลฯ
 


ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิศวกรรมก็ฮอตไม่แพ้คณะอื่นแถมยังแตกแขนงได้หลากหลายสาขาอีกด้วย “วิศวะอุตสาหการคือนก นกที่อยู่บนที่สูง เรามองลงมาเราเห็นทุกอย่าง เพราะว่าเราเรียนทุกอย่าง ก็เลยเข้าใจว่าแต่ละภาคทำอะไรได้บ้าง แล้วเราก็เรียนเพื่อจะไปผู้บริหาร” คือคำนิยามวิศวกรรมอุตสาหการ จากศิษย์เก่า พี่แนน สศิรา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ


วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.มหิดลแนะนำอีกสาขาวิชาหนึ่งสำหรับคนที่อยากเรียนหมอ+วิศวะ ต้องนี่เลยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.มหิดล “สำคัญที่สุดต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เพราะคณะนี้ต้องคิดอะไรใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา” คือสิ่งสำคัญที่พี่เซ้ง ณัฐวัตรบอกว่าคนเรียนคณะนี้ต้องมี


ทิ้งท้ายด้วยรุ่นพี่วิศวกรรมเคมี พี่ ตอง จีรดา “สำหรับน้องๆ ที่สนใจวิศวกรรม โดยเฉพาะวิศวกรรมเคมี จริงๆ การเรียนวิศวะไม่ได้ยากอย่างที่คิด ขอให้มีใจรักในเรื่องคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์”


นอกจากนี้ยังมีบทสัมภาษณ์ศิษย์เก่าวิศวกรรมนาโน อย่างพี่สน ยุกต์ อาจารย์จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และแนะแนวอาชีพ “วิศวกรโยธา” อีกด้วย


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่


Alumni : แนน สศิรา Industrial Engineering CU


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/22456/a>


Alumni : เซ้ง ณัฐวัตร วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.มหิดล


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/21440/a>


Alumni : ตอง-จีรดา นิยมแก้ว วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/16564/a>


Alumni : สน-ยุกต์ ส่งไพศาล ศิษย์เก่าวิศวกรรมนาโน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/12685/a>


อาจารย์จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/8139/a>


แนะแนวอาชีพ “วิศวกรโยธา”


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/14339/a>5. คณะบริหารธุรกิจ


ภายใต้คณะบริหารธุรกิจยังมีอีกหลายสาขาวิชาที่น่าสนใจนอกเหนือจากสาขา บัญชีแล้วยังมีอีกหลายสาขาที่น่าสนใจ หนึ่งในนั้นก็คือ สาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นพี่อย่างหนุ่มมาร์ช จุฑาวุฒิ บอกว่าการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจต่างกับบริหารธุรกิจ “เรา ทำธุรกิจต้องมีทักษะอะไร มีการจัดการในองค์กรอย่างไร มีการบริหารด้านบุคลากรอย่างไร ด้านสถานที่อย่างไร ด้าน operation อย่างไร ซึ่งมีแยกย่อยเยอะมากในการควบคุมบุคลากรหนึ่งคน”


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่


Alumni : มาร์ช ฮอร์โมน Entrepreneurial Management CU


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/19078/a>


Alumni : เถ้าแก่น้อยอินเตอร์ BUSEM ม.กรุงเทพ


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/17408/a>


 


 


6. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์


รู้หรือเปล่าว่ารัฐศาสตร์ไม่ได้ศึกษาแค่ประวัติศาสตร์ สถานการณ์โลกในปัจจุบัน แต่ยังต้องศึกษาคุณสมบัติของการเป็นทูต นโยบายต่างๆ และมีการเลือกเรียนภาษาที่ 3 อีกด้วย พี่มาเฟีย คณะรัฐศาสตร์ (เอกการระหว่างประเทศ) ธรรมศาสตร์ ยังบอกอีกว่า “นักรัฐศาสตร์ที่ดีควรมี “ความกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าทำในสิ่งที่เชื่อ”ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่


แนะแนว : คณะรัฐศาสตร์ (เอกการระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/14192/a>


 


 


7. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


หากถามถึงสาขาวิชานี้ว่าจบไปแล้วทำอะไรได้บ้าง หนี่งในนั้นก็ต้องนึกถึงนักโภชนากร โดยเชฟชีวินจะมาบอกเล่าเรื่องราวถึงแม้ไม่ได้เรียนมาด้าน food science แต่ในด้านการเรียนรู้ยังมีความเกี่ยวข้องและคล้ายกันอยู่บ้าง ให้น้องๆ ได้เตรียมตัวเตรียมใจได้ถูก


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่


เชฟ ชีวิน คเชนทร์เดชา เชฟและนักโภชนากร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/8528/a>


 


 


8. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ


“เพราะเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เป็นศิลปะในการเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ใน การใช้สิ่งที่ตนเองไม่มี” คำบอกเล่าถึงเศรษฐศาสตร์ของหนุ่มแม็กซ์ เจนมานะ ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์


คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่


Alumni : แม็กซ์ เจนมานะ เศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/17852/a>


Alumni : โดนัท-ณัฐญา แซ่ลิ้ม ธุรกิจการเกษตร ม.เกษตรศาสตร์


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/13366/a>


แนะแนวคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/14364/a>


แนะแนว : คณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรภาษาไทยและ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (B.E.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/14345/a>


แนะแนวคณะเศรษฐศาสตร์


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/13669/a>


แนะแนวอาชีพเศรษฐกร : คุณรุจา อดิศรกาญจน์


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/13658/a>


แนะแนวอาชีพนักเศรษฐศาสตร์ : คุณอนิศา เซ็นนันท์


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/13655/a>


 9. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ


เป็นหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจที่มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการบริหาร จัดการ ซึ่งในด้านการจัดการธุรกิจจะคล้ายคลึงกับคณะบริหารธุรกิจที่ได้รวบรวมไว้ใน เบื้องต้นแล้ว


คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มศว


ในด้านของภาษาอังกฤษ ศิษย์เก่าจากคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มศว อย่างพี่โรส ศิรินทิพย์ที่พูดถึงเสน่ห์ของภาษาว่า “ทุกภาษามีเสน่ห์ของมัน และถ้าเรายิ่งได้เรียนรู้ก็ยิ่งเหมือนกับได้เปิดโลกเรามากขึ้นค่ะ”


 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่


Alumni : โรส ศิรินทิพย์ คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/9403/a>


แนะแนวโครงการพิเศษเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/13924/a>


 10. คณะนิติศาสตร์
 


คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่สิ่งที่เด็กนิติฯ ต้องมีศิษย์เก่านิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่อย่างพี่พลอย ภัทรากรบอกว่า “เด็กนิติฯ ต้องเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ ชอบออกไปดูนู้นนี่ พลอยเชื่อว่าคนที่สนใจเรียนนิติแล้ว พอได้เรียนก็จะยิ่งรัก ยิ่งชอบ” น้องๆ คนไหนอยากเป็นนักกฎหมายลองตามไปอ่านดูว่ารุ่นพี่เรียนอะไรบ้าง จบแล้วยังต้องมีสอบอะไรอีก


 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่


Alumni : พลอย ภัทรากร นิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/20136/a>


อาวุธคู่อาชีพ : ทนายความ


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/21195/a>


แนะแนวอาชีพ “ทนายความ”


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/17229/a>


แนะแนวอาชีพ “ทนายความ”


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/17227/a>


แนะแนวคณะนิติศาสตร์


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/13665/a>


 


*อ้างอิงจาก คณะ/สาขา 20 อันดับแรกที่มีผู้สมัครมากที่สุด ประจำปี 2558


http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/22575/p>


บันทึกโดย : administrator
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2558
   
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.