:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 03 สิงหาคม 2560 ]: ครูผู้สอนวิทย์ - คณิต ต้องเป็นสมาชิก TEPE Online ที่ https://www.tepeonline.org/user/register และเข้าสอบ วันที่ 19 สค 60<-->
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 48 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )
 การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยขยายผลให้โรงเรียนขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2558  จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  ในระหว่างวันที่ 17-30 ธันวาคม 2558  และรายงานผลการจัดกิจกรรมดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).7443_หนังสือนำส่ง.pdf (549.39 KB) (2).9436_แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม.pdf (643.79 KB)บันทึกโดย : นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
วันที่ : 18 ธันวาคม 2558
   
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educa Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.