:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 84 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การดำเนินการทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
 

       ตามที่ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้แจ้งสถานศึกษาสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3) นั้น

        การนี้ จึงให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรง จัดส่งรายชื่อครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ในสังกัดทุกคน(เฉพาะที่เป็นข้าราชการ) เข้ารับการทดสอบ โดยให้แจ้งข้อมูลที่มีตัวอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560 ให้สำนักงานเขตฯ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560  และให้โรงเรียนแจ้งข้าราชราชการครูดังกล่าว เข้าดำเนินการสอบใวันที่ 22  เมษายน  2560  และเข้ารับการทดสอบพัฒนาตนเองก่อน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในเดือนมีนาคม 2560 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).1713_การดำนินการทดสอบประเมินคุณภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์.pdf (1.73 MB) (2).4702_รายชื่อสอบวิทย์-คณิต60.xlsx (33.09 KB)บันทึกโดย : นางสินีนาถ เกษแก้ว
วันที่ : 17 มีนาคม 2560