:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
 
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรกวิทยฐานะ
 
รายละเอียดผู้ยื่นคำขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
 

สพป.สุรินทร์ เขต 3  ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ดังรายละเอียดไฟล์แนบ

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).1700_วิทยฐานะชำนาญการ.pdf (66.46 KB) (2).324_วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 20 ก.ย.59.pdf (47.16 KB) (3).4211_รายชื่อผู้ขอรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ.pdf (22.45 KB)
(4).8295_รายชื่อผู้ยื่นคำขอวิทยฐานะเชี่ยวขาญ(ว.13).pdf (30.22 KB)บันทึกโดย : น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
วันที่ : 20 มิถุนายน 2559