Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 20 คน
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
reportjangmสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562  [ 4 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
06 พฤษภาคม 2562
reportjangmสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562  [ 5 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
05 เมษายน 2562
reportjangmสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  [ 6 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
06 มีนาคม 2562
reportjangmสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562  [ 5 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
04 กุมภาพันธ์ 2562
reportjangmสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561  [ 4 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
07 มกราคม 2562
reportjangmสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  [ 4 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
06 ธันวาคม 2561
reportjangmสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561  [ 4 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
07 พฤศจิกายน 2561
reportjangmสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมกราคม  [ 66 ] administrator
21 มีนาคม 2562
หน้าที่ 1
หนังสือราชการล่าสุด

 
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2)
 
แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เตรียมขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ(เพิ่มเติม) (2)
 
สำรวจข้อมูลสภาพความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2562 (6)
 
แจ้งโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (1)
 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
กำหนดการติดตามผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1)
 
คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (1)
 
การให้บริการการขอซื้อแบบพิมพ์ (1)
 
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มอำนวยการ (9)
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (2)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140