Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 20 คน
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับครูประจำการ ปีการศึกษา 2561
 

เรื่อง  ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับครูประจำการ ปีการศึกษา 2561

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

 

       ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น เสนอให้ทุนแก่ครูที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Teacher Training Students ภายใต้โครงการ Japanese Goverment (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship 2018 เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน โดยสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น จะสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 และสัมภาษณ์ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดการสมัครและคุณสมบัติผู้สมัครศึกษาได้ที่เว็บไซต์ www.bic.moe.go.th และ www.th.emb-japan.go.jp

 

        สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอให้สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สนใจจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ศธ. ภายในวันที่ 22 ม.ค. 2561 

 

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป 

เอกสารที่แนบมาด้วย

9035_img376.pdf (233.52 KB) 228_แบบการติดตามปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของส.xlsx (31.07 KB)


บันทึกโดย : นางสินีนาถ เกษแก้ว
วันที่ : 09 มกราคม 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
สำรวจข้อมูลสภาพความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2562 (6)
 
แจ้งโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (1)
 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
 
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (1)
 
ประกาศตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (5)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
Flowchart งานอำนวยการ (4)
 
ภารกิจ บทบาท และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต3 (1)
 
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ 2 (รายบุคคล) (2)
 
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ 4 (รายกลุ่มงาน) (2)
 
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ 3 (รายกลุ่มงาน) (2)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140