Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 23 คน
 
 
mhistory: ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 

ข้อมูลประวัติ

    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
1. นางภานิชา  อินทร์ช้าง อายุ 56 ปี อายุราชการ 33 ปี – เดือน วุฒิ กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
2. ปัจจุบันเป็นข้าราชการ ค.ศ.4 ตำแหน่งเลขที่ 1 ขั้น 62,100 บาท 
    อาศัยเบิกอัตราเงินเดือนขั้น  -  บาท เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
    เลขประจำตัวประชาชน 3-3101-00297-51-1 
3. จบการศึกษา ระดับประถม ที่โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
    มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
    ปริญญาตรี  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทน์ (ทับแก้ว)
    ปริญญาโท  บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นชาวบุรีรัมย์โดยกำเนิด
4. เข้ารับบรรจุตำแหน่ง ข้าราชการอาจารย์ ระดับ 3 / เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2528 รวม 6 ปี
5. โอนเป็นนักวิชาการศึกษา  เมื่อวันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2534 / สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ 6 ปี
6. สอบได้ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ 4 ปี
7. สอบได้ศึกษาธิการอำเภอ  4 ปี
8. สอบได้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 / 11 ปี
9. สอบได้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 
    เข้ารับการบรรจุที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 / 2 ปี 
    ย้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เพื่อกลับภูมิลำเนา 
    เมื่อวันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 รวมปัจจุบัน 3 ปี 7 เดือน

      ย้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
    เมื่อวันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

    ปัจจุบัน  บุตร  รับราชการครู  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์บันทึกโดย : administrator
วันที่ : 10 มกราคม 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
ผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับจังหวัด (2)
 
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ตามหลักเกณฑ์ ว 19) (2)
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2562(แจ้งต่างเขต) (8)
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2562 (แจ้งในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3) (7)
 
สำรวจผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยที่ ก.ค.ศ. กำหนดหรือรับรอง (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
งบทดลองเดือนธันวาคม 2561 (1)
 
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2561 (1)
 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (1)
 
งบทดลองเดือนตุลาคม 2561 (1)
 
ช่องทางรับข้อร้องเรียน (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.