Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 32 คน
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561
 

เรื่อง     การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561

 

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

 

          ด้วย สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคุรุสภา ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การดำเนินการงานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส เพื่อยกย่องคุณงามความดีของครูที่ปฏิบัติการสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี จนเกษียณอายุการทำงานได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ ในการนี้มูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ ได้ประกาสให้สมาชิกคุรุสภาที่มีคุณสมบัติเป็นครูอาวุโส ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโสประจำปี 2561 ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th รายละเอียดตามแนบ

 

           สพป.สุรินทร์ เขต 3 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูโรงเรียนเอกชน ที่จะเกษียณอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในเดือนกันยายน 2561 ทราบ หากมีคุณสมบัติครบถ้วน ให้ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายฯ ส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ  

เอกสารที่แนบมาด้วย

4161_img412.pdf (3.06 MB)


บันทึกโดย : นางสินีนาถ เกษแก้ว
วันที่ : 19 มีนาคม 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2)
 
แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เตรียมขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ(เพิ่มเติม) (2)
 
สำรวจข้อมูลสภาพความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2562 (6)
 
แจ้งโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (1)
 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
กำหนดการติดตามผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1)
 
คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (1)
 
การให้บริการการขอซื้อแบบพิมพ์ (1)
 
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มอำนวยการ (9)
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (2)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140