Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 33 คน
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2561)
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีลูกจ้างประจำ


                         ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2561)ในสังกัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษษยน 2561 ) โดยการดาวน์โหลด หน้าคำสั่งและบัญชีแนบท้ายคำสั่งของโรงเรียนตนเอง จากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้  เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สำเนาหน้าคำสั่งและบัญชีแนบท้าย ส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3 จำนวน 4 ชุด  ภายในวันที่ 26  เมษายน 2561  ทั้งนี้ ให้โรงเรียนแจ้งเลขที่คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างของโรงเรียน ที่ สั่ง ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 ให้สำนักงานเขตฯทราบก่อนโดยทางโทรศัพท์และกลุ่มไลน์เจ้าหน้าที่ธุรการฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561 เพื่อจะได้กรอกข้อมูลลงในโปรแกรมจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง ได้ทันกำหนด

เอกสารที่แนบมาด้วย

5176_หนังสือจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เม.ย.61.pdf (464.44 KB) 8131_หน้าคำสั่งโรงเรียนเลื่อนลูกจ้าง 1เม.ย.61.docx (20.17 KB) 9128_บัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้น ค่าจ้าง 1 เม.ย.61.pdf (762.83 KB)


บันทึกโดย : นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
วันที่ : 24 เมษายน 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เพิ่มเติมคณะกรรมการตัดสินดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ หุ่นยนต์) (1)
 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (6)
 
จัดสรรงบประมาณปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (3)
 
การจัดสรรงบประมาณปี 2562 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2562 (3)
 
การนำส่งเงิน (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2563 (1)
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร E-Training (1)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น และรางวัลคุรุสภา ปี 62 (1)
 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (1)
 
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th