Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 47 คน
 
กลุ่มนโยบายและแผน: สำรวจผลการดำเนินการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฯ
 

     ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้โรงเรียนในสังกัด นั้น  ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำรวจข้อมูลผลการดำเนินการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเสนอขออนุมัติเงินประจำงวดกับสำนักงบประมาณ จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรรายงานผลในเว็บไซต์ฯ  และส่งเอกสารให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ตามแบบฯ ภายในวันที่  14 ธันวาคม 2561(รายละเอียดในไฟล์เอกสารแนบ)

เอกสารที่แนบมาด้วย
2231_ที่ ศธ 04168 ว5438ลว.7ธค.61.pdf (512.72 KB) 8227_คู่มือรายงาน62.pdf (567.74 KB)บันทึกโดย : นงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ
วันที่ : 07 ธันวาคม 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียนติด G (2)
 
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการลาไปต่างประเทศ (2)
 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด (1)
 
รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม โปรแกรมสารสนเทศ SET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒) (1)
 
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ครั้ง ที่ 1 อัตราจ้าง 15,000 บาท และอัตราจ้าง 9,000 บาท (6)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
กำหนดการติดตามผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1)
 
กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1)
 
งบทดลองเดือนตุลาคม 2562 (1)
 
การสรรหาและเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีครบวาระ) (2)
 
แจ้งรายชื่อโรงเรียนในสังกัดรับคำสั่งคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาม ว 19 (3)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th