Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 56 คน
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: สำรวจข้อมูลสภาพความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2562
 

          ด้วย สพฐ. มีความประสงค์จะจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู  ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562)  เพื่อใช้บริหารจัดการอัตรากำลังในภาพรวม และได้มีการปรับปรุงเครื่องมือ(แบบฟอร์ม) การจัดเก็บข้อมูลอัตรากำลังให้มีความชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อสะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้บริหารอัตรากำลัง

 

           การนี้  สพป.สุรินทร์ เขต 3 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด ทุกโรง  ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอัตรากำลังตามเครื่องมือ(แบบฟอร์ม)โดยให้ใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC (ข้อมูลของสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โดยดาวน์โหลดเครื่องมือได้ที่เว็บไซต์ www.surin3.go.th  และทางระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)   ทั้งนี้ให้จัดทำข้อมูลส่งในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ภายในวันที่ 14  มิถุนายน  2562 และส่งหนังสือนำส่งและเอกสารที่จัดเก็บข้อมูลตามเครื่องมือ(แบบฟอร์ม)ที่รายงาน  วันที่ 17  มิถุนายน  2562 รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

เอกสารที่แนบมาด้วย

5118_หนังสือนำส่ง.pdf (410.03 KB) 7998_แบบโรงเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 3.xlsx (122.95 KB) 835_แบบครูตามจ.18.pdf (45.40 KB)
3143_แบบมาตรฐานวิชาเอกสพท..pdf (49.71 KB) 6031_ข้อมูลการสอนรายคน.pdf (38.17 KB) 8532_คำชี้แจงการจัดทำข้อมูลสถานศึกษา.pdf (48.46 KB)


บันทึกโดย : นฤมล
วันที่ : 07 มิถุนายน 2562
หนังสือราชการล่าสุด

 
อนุมัติผลการประเมินด้านที 3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (1)
 
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2)
 
แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เตรียมขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ(เพิ่มเติม) (2)
 
สำรวจข้อมูลสภาพความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2562 (6)
 
แจ้งโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (1)
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (1)
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (1)
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (1)
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (3)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th