Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 22 คน
 
กลุ่มอำนวยการ: นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 2 (ช่องจอม)
 

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 นางภานิชา  อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3  
เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 2 (ช่องจอม)ภาคเรียนที่ 1/2562
พร้อมมอบนโยบาย การนิเทศภายใน 100%การอ่านออกเขียนได้
การสร้างห้องเรียนคุณภาพ และเสริมแรง สร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ
ที่ยิ่งใหญ่เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ   หอประชุม
โรงเรียนบ้านโจรก อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

ในโอกาสนี้ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง
ต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน ทั้งนี้นางอานันท์ปภา  
ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายบรรจบ  ศิริวัฒน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและคณะครูผู้บริหารเครือข่ายการจัดการศึกษา
กาบเชิง 2 ได้ร่วมปลูกต้นไม้ด้วย


-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
บันทึกโดย : Nonglak Pitakchitarun
วันที่ : 25 มิถุนายน 2562
หนังสือราชการล่าสุด

 
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/ 2563 (70%)
[ 53302446_หนังสือส่ง.pdf ]
 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2563 (2)
 
การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน รายการจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ (3)
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (๓๐%) ครั้งที่ ๒
[ 21322412_หนังสือจัดสรร.pdf ]
 
คำอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
แจ้งการโอนเงินค่าจ้างครูวิทย์-คณิต พ.ย.63 (1)
 
แจ้งการโอนเงินค่าจ้างครูวิกฤต พ.ย.63 (1)
 
แจ้งการโอนเงินค่าจ้างครูธุรการ พ.ย.63 (1)
 
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ย.63 (1)
 
แจ้งการโอนเงินค้าจ้างนักการภารโรง ต.ค.63 ครั้งที่ 1 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th