Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 18 คน
 
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ: ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 3 - 4 ตุลาคม  2562  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน และคณะกรรมการตัดสินตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้  และขอเชิญประชุมในวันที่  1 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 น.  ดังนี้
1. กิจกรรมภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  ภาษาอักฤษ  การงานอาชีพ ปฐมวัย และนักบินน้อย  ประชุมที่โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
2. กิจกรรมดนตรี  นาฏศิลป์  ศิลปะ  หุ่นยนต์  และคอมพิวเตอร์  ประชุมที่โรงเรียนปราสาท
3. กิจกรรมคณิตศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ประชุมที่โรงเรียนสังขะวิทยาคม
4. กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)  กิิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประชุมที่โรงเรียนอนุบาลกาบเชิงมิตรภาพ

เอกสารที่แนบมาด้วย
4610_หนังสือส่งเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสิน.pdf (100.33 KB) 468_5. สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านทนง.pdf (123.99 KB) 7466_3.สนามแข่งขันโรงเรียนสังขะวิทยาคม.pdf (228.42 KB)
6648_4. สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง.pdf (200.33 KB) 9043_1. สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร -ภาษาไทย -ภาษาอังกฤษ -การงานอาชีพ- ปฐมวัย.pdf (321.18 KB) 8781_6.สนามแข่งขันวิทยาการอาชีพปราสาท -คอมพิวเตอร์.pdf (190.18 KB)



บันทึกโดย : นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
วันที่ : 27 กันยายน 2562
หนังสือราชการล่าสุด

 
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/ 2563 (70%)
[ 53302446_หนังสือส่ง.pdf ]
 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2563 (2)
 
การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน รายการจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ (3)
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (๓๐%) ครั้งที่ ๒
[ 21322412_หนังสือจัดสรร.pdf ]
 
คำอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2)
 
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป (1)
 
แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว สพป.สร.3 เดือนตุลาคม 63 (1)
 
อนุมัติผลประเมินเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ (1)
 
แจ้งการส่งมอบพัสดุอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถม และระดับประถม (2)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th