Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 23 คน
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: รางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการต่อยอดแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ยกระดับให้การพัฒนาขององค์กรมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล  ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่

1. สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติ  

2. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

3. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

โดยสมัครในระบบออนไลน์หน้าเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. awards.opdc.go.th ตามรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

เอกสารที่แนบมาด้วย

8908_รางวัลเลิศรัฐ.pdf (207.40 KB)


บันทึกโดย : สินีนาถ
วันที่ : 05 มกราคม 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2)
 
แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เตรียมขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ(เพิ่มเติม) (2)
 
สำรวจข้อมูลสภาพความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2562 (6)
 
แจ้งโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (1)
 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
กำหนดการติดตามผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1)
 
คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (1)
 
การให้บริการการขอซื้อแบบพิมพ์ (1)
 
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มอำนวยการ (9)
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (2)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140