รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล
นายอุดม ภาสดา
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม-กอง
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0862654407
อีเมล
udom.pasda@gmail.com