รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล
นายอุดม ภาสดา
-
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0862654407
อีเมล
udom.pasda@gmail.com